การใช้งาน เครื่องวัดเสียง

หลายคนสงสัย ในการใช้งานเครื่องวัดเสียง ทางด้านความปลอดภัย หรือ ข้อกำหนดทางกฎหมาย จึงขอสรุปคำถามที่พบบ่อยในการใช้งานเครื่องวัดเสียงดังนี้

•ควรเลือกเครื่องวัดเสียงชนิดไหน สำหรับการวัดตามข้อกำหนด OSHA

เครื่องวัดเสียง ต้องเป็นแบบ Type 2 เพราะ เครื่องวัดเสียงชนิดนี้ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI และ IEC ซึ่งถูกกำหนดตาม OSHA

เครื่องวัดเสียงวัดในช่วงความถี่เท่าใด

ช่วงความถี่ ในการวัดคือ 31.5 Hz ถึง 8 KHz

•จำเป็นที่ต้องซื้อ เครื่องปรับเทียบ (sound calibrator) เครื่องวัดเสียงหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน หากตามข้อกำหนดของ OSHA เครื่องวัดเสียงจะต้องทำการปรับเทียบทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

•อะไรคือความต่างระหว่าง Weighting A และ C

A Weighting คือการวัดเสียงคล้ายๆกับ สิ่งที่หูคนเราได้ยิน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด OSHA และ กฏหมายเกี่ยวกับเสียง    ส่วน C Weighting ส่วนใหญ่จะใช้ สำหรับวัดค่าสูงสุด