Digital Refractometer รุ่น MA882/MA883/MA884/MA885

เครื่องวัดความหวาน รุ่น MA882,MA883,MA884 และ MA885 มีหลักการวัดโดยอาศัยดัชนีการหักเหของแสงจึงทำให้เกิดความง่ายและรวดเร็วสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ
น้ำตาลและที่สำคัญถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถทำการปรับเทียบกับน้ำเปล่าหรือน้ำกลั่นเพื่อเป็นการเซ็ตค่าตัวเครื่องให้เริ่มวัดค่าปริมาณของน้ำตาลที่
ศูนย์เปอร์เซ็น โดยผู้ใช้งานสามารถทราบค่าได้ชัดเจนภายในไม่กี่วินาทีหน้าจอแสดงผลและเครื่องวัดถูกออกแบบมาให้สามารถพกพาได้อย่างสะดวก