MA871, MA872, MA873, MA881 Milwaukee เครื่องวัดความหวาน  

เครื่องวัดความหวาน 

เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่ใช้ออปติคอลการวัดดัชนีการหักเหเพื่อตรวจสอบความเข้มของน้ำตาล % Brix (MA871) , % ฟรุกโตส (MA872) , กลูโคส% (MA873)และ% Invert Sugar (MA881) เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทดสอบ เพียงแค่มีตัวอย่างที่จะต้องทดสอบวัดค่า  กับน้ำเปล่าเพื่อการปรับเทียบโดยผู้ใช้ที่งานได้ง่ายขึ้นในการวัดค่าภายในไม่กี่วินาที

วัดดัชนีหักเหของกลุ่มตัวอย่างและแปลงเป็น %Brix หรือเปอร์เซ็น ของหน่วยความเข้มข้น  ตัวเครื่องวัดดิจิตอลเครื่องนี้จะอาศัยหลักการวัดโดยการหักเหของแสงภายในตัวเครื่อง ซึ่งนั่นทำให้ง่ายต่อการพกพาสำหรับการวัดในภาคสนามหรือในที่ที่ไม่มีแสง   เทคนิคการวัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำอีกอย่างหนึ่งคือการชดเชยอุณหภูมิด้วยมาตรฐาน ICUMSA อุณหภูมิ (ใน° C หรือ° F) จะปรากฏขึ้นพร้อมกันกับวัดค่าความเข้มเข้นความหวานบนจอแสดงผลขนาดใหญ่

 คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ :

• จอแอลซีดีแบบแสดงผลคู่ระหว่าง %Brix กับ อุณหภูมิ

• การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)

• ง่ายต่อการใช้งานและการเก็บรักษา

• มีฟังก์ชั่นเตือนพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ (BEPS)                                 

• ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งาน 3 นาที

 

MA871, MA872, MA873, MA881 Milwaukee เครื่องวัดความหวาน