อันตราย จาก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศหรือในชั้นบรรยากาศ ในแหล่งอุตสาหกรรม ก๊าซนี้เป็นอันตรายต่อสมองและระบบประสาทถ้าได้รับในปริมาณมากๆจนทำให้เสียชีวิตได้

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีมีกลิ่น มีน้ำหนักเบากว่าอากาศและเมื่อเผาไหม้จะให้เปลวไฟเป็นสีฟ้า  

เมื่อก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจจะเป็นพิษต่อร่างกายเพราะว่าจะเข้ามาแทนที่ออกซิเจนในกระแสโลหิต ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้ก๊าซออกซิเจนได้  จะทำให้เกิดอาการปวดศรีษะ หัวใจเต้นถี่ขึ้น และทำให้เป็นลมหมดสติ 

ประโยชน์ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแยกธาตุจากสินแร่ที่จะประกอบด้วย เหล็ก โค-บอลท์ และทองแดง