เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือวัดฝุ่นให้ถูกวิธี

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนับวันกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศที่ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ เครื่องวัดฝุ่น เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อวัดมาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยหากพบว่า

ในบริเวณใดมีฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศที่มีขนาดศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน จะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เพราะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ เครื่องมือวัดฝุ่นจึงถูกนำมาใช้เป็นตัวช่วยในการตรวจเช็คปริมาณและขนาดของฝุ่นละออง และการเลือกซื้อเครื่องมือวัดฝุ่นให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเหมาะสม นั้นมีเทคนิคเล็กน้อยที่เราควรทราบกัน

เลือกเครื่องมือวัดฝุ่นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

เครื่องมือวัดฝุ่นในอากาศ หรือที่เราเรียกว่า Dust detector เป็นเครื่องมือวัดที่นำอากาศที่อยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตรดังนั้นก่อนทำการซื้อเครื่องมือวัดฝุ่นควรจะทราบก่อนว่าต้องการนำไปใช้กับงานลักษณะใด ลักษณะของ ฝุ่นละออง มีขนาดอยู่ในช่วงไหน และเป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากแหล่งใด เช่น ฝุ่นละอองจากการระเบิดหิน หรือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในท้องถนน จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถเลือกซื้อ เครื่องมือวัดฝุ่น ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น

เลือกเครื่องมือวัดฝุ่นที่สะดวกในการใช้งานและติดตั้ง

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ผลิตจากต่างประเทศ ผลิตเครื่องมือวัดฝุ่นออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก มีทั้งที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่ และขนาดเล็กพกพาได้ แต่โดยทั่วไปถามโรงงานอุตสาหกรรมจะนิยมเลือกใช้แบบพกพา นอกจากในกรณีที่ต้องการใช้งาน เครื่องวัดฝุ่น แบบเฉพาะความละเอียดสูงและบันทึกข้อมูลจำนวนมากๆหรือระบบที่สามารถตั้งเวลาได้เป็นต้น

เครื่องมือวัดฝุ่นต้องช่วงการวัดความละเอียดและความแม่นยำ

เครื่องมือวัดฝุ่นก็ไม่ต่างจากเครื่องมือวัดประเภทอื่นๆ ที่จำเป็นต้องแบบความแม่นยำสูง เพราะเป็น เครื่องมือวัด เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ต่อการเลือกเครื่องมือวัดฝุ่นจึงต้องมีความรู้พื้นฐานของมาตรฐานฝุ่นละอองในอากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับขนาด แหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง เพื่อประเมินความละเอียดของเครื่องมือวัดฝุ่นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

การให้บริการหลังซื้อเครื่องมือวัดฝุ่นเป็นสิ่งสำคัญ

ความต้องการของผู้ใช้ เครื่องมือวัดฝุ่น กำลังแพร่หลายมากขึ้น ทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างพยายามจะหาเครื่องมือวัดฝุ่นเพื่อนำมาใช้ในองค์กรจึงทำให้มีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง และเนื่องจากว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเครื่องมือวัดฝุ่นที่ได้มาตรฐานสูงเพื่อใช้งานได้เอง เครื่องมือวัดฝุ่นส่วนใหญ่จึงต้องถูกนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาสูง ดังนั้นการเลือกซื้อ เครื่องวัดฝุ่น นอกจากจะเลือกซื้อแบบที่เหมาะสมแล้ว การเลือกซื้อจากผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือวัดฝุ่นรุ่นนั้นๆ และมีบริการหลังการขายเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะการบริการที่ดีจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการใช้งานได้ด้วย

ดังนั้นการเลือกซื้อ Particle Counter จึงไม่ต่างกับการเลือกซื้อเครื่องมือวัดประเภทอื่นๆ และที่สำคัญคือจะต้องมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ บริการหลังการขายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะละเลยไม่ได้ แนวทางเล็กๆ น้อยๆ ทั้ง 4 ข้อนี้ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องมือวัดฝุ่นไปใช้เอง และสามารถเลือกซื้อเครื่องมือวัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเงินที่จ่ายออกไป