ออสซิลโลสโคปเครื่องมือวัดจับสัญญาณไฟฟ้าไฮเทค

สำหรับคนที่ทำงานในสายอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ออสซิลโลสโคป เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าไฮเทค ที่ถูกใช้งานในวงการอุตสาหกรรมและงานวิจัยทางไฟฟ้ามาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ แต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้

อาจจะมีคำถามได้ว่าออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) คืออะไร? และสามารถตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ตามนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้อย่างไร ออสซิลโลสโคปเครื่องมือวัดจับสัญญาณไฟฟ้าไฮเทคนี้เป็นคำตอบ และเราจะได้รู้จักออสซิลโลสโคปเครื่องมือวัดจับสัญญาณไฟฟ้าไฮเทคกันมากขึ้น

คำจำกัดความง่ายๆ ของเครื่องมือวัดออสซิลโลสโคป

ออสซิลโลสโคป (Cathode ray oscilloscope) คือ เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า ที่ตามนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นแสดงผลของสัญญาณไฟฟ้าออกมาเป็นลักษณะของกราฟผ่านหลอดภาพที่โดยออสซิลโลสโคปนั้นสามารถใช้สำหรับวัดค่าต่างๆ ได้ทั้งแรงดันของไฟฟ้าความถี่และเฟสของสัญญาณซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้วัดค่าแรงดันเทียบกับคาบเวลา

เครื่องมือวัดออสซิลโลสโคปเพื่อนสนิทของคนทำงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

Oscilloscope นับเป็นเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับคนที่ทำงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดออสซิลโลสโคปนี้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การทดลองออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จนถึงกระบวนการผลิต และงานซ่อมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เครื่องมือวัดออสซิลโลสโคปกับการใช้ในงานต่างๆ

ปัจจุบันมีการนำเอาเครื่องมือวัดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) มาใช้กันอย่างกว้างขาง เพราะออสซิลโลสโคปนี้ นอกจากจะสามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าได้แล้ว ยังสามารถทำให้เราเห็นรูปร่างของสัญญาณได้ด้วยว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไร ทำให้มีความเข้าใจในสัญญาณไฟฟ้าที่เรากำลังวัดอยู่นั้นได้มากยิ่งขึ้น ในตัวของออสซิลโลสโคปที่มีความต้านทานในตัวเองสูงมากจะทำให้เกิดความแม่นยำในกรณีวัดแรงดันตกคร่อมความต้านทานที่มีค่าสูงๆสามารถปรับแต่งช่วงสัญญาณ ที่เป็นคาบเวลาและความสูงของสัญญาณตามที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายเพียงแค่การหมุนปรับปุ่มต่างๆ บนหน้าจอเครื่องเท่านั้น

ความสามารถของเครื่องมือวัดออสซิลโลสโคปรุ่นใหม่ๆ

เครื่องมือวัดออสซิลโลสโคป รุ่นใหม่ๆมีการพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น มีความทันสมัยพกพาสะดวกหรือบางรุ่นที่เน้นจำนวนหน้าจอของการแสดงผลให้สามารถแสดงผลได้หลายๆ หน้าจอ เท่ากับว่าผู้ใช้สามารถจับจุดสัญญาณที่ต้องการได้หลายจุด เพื่อเปรียบเทียบสัญญาณที่ต้องการวิเคราะห์ได้

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านมา หรืออีกกี่ปีในอนาคตต่อไปข้างหน้า เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า หรือ Oscilloscope ก็ยังคงเป็นเครื่องมือวัดที่จำเป็นของวงการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะในวงการอุตสาหกรรม หรือการวิจัยทดลองต่างๆ ในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการจัดหาออสซิลโลสโคปดีๆ มีประสิทธิภาพดีๆ สักเครื่องหนึ่งมาใช้งานนั้น นับเป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน และก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว รวมถึงการเลือกบริการหลังการขายที่ดี ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้