เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิ ในปัจจุบันนี้มีหลายแบบและหลายประเภทในส่วนนี้จะกล่าวถึงเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรทซึ่งได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะการใช้งานค่อนข้างง่ายและมีความแม่นยำสูงสำหรับการวัด สะดวกสำหรับการพกพา เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม ทั้งสามารถวัดความร้อนที่แผ่โดยตรงจากวัตถุที่ต้องการวัดได้  ในอันดับแรกเลยที่จะต้องคำนึงถึงก่อนที่จะเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ อินฟราเรด คือ ต้องเลือกช่วงการวัด(Range) ให้เหมาะกับงานที่ใช้ ในส่วนตัวเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรทนั้นเราสามารถเลือกค่า Emissivity หรือค่าของการแผ่รังสีอินฟราเรทของวัตถุ ซึ่งวัตถุแต่ละชนิดมีค่าการแผ่รังสีไม่เท่ากันหากตั้งค่า Emissivity ในเครื่องไม่ตรงกับค่าของวัตถุก็จะทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อนได้  

 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด