MC310

เครื่องวัด TDS รุ่น MC310 Milwaukee

เครื่องวัด TDS  ความนำไฟฟ้าในน้ำ หรือ EC รุ่น MC310 เหมาะสำหรับการตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติและมีการปรับเทียบแบบใช้มือปรับจึงง่ายต่อการปรับเทียบตัวเครื่องรุ่นนี้จะใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ 12 Vdc

MC310

จุดการตั้งค่าการแจ้งเตือนและจะมีไฟLED แสดงสถานะการแจ้งเตือน

คุณสมบัติเพิ่มเติม เครื่องวัด TDS รุ่น MC310 นี้ยังสามารถแจ้งเตือนแบบไฟ LED และจอแสดงผลยังง่ายต่อการอ่านค่าและใช้งาน ตัวเครื่องสามารถนำไปติดหรือแขวนบนผนังได้