ความหลากหลายของเครื่องวัดความเข้มแสงกับการเลือกใช้งาน

เครื่องวัดความเข้มแสง คือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าปริมาณของแสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือแสงที่เราสามารถมองเห็นและแสงที่เกิดจากการประดิษฐ์ขึ้น มีหน่วยวัดค่าเป็น ลักซ์ (LUX) และ ฟุตแคลเดิล (Foot Candle) โดยเครื่องวัดค่าความเข้มแสงในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีความรวดเร็วในการวัด สามารถพกพาได้สะดวกและมีความแม่นยำสูง ซึ่งเหมาะกับการวัดใน โกดัง, โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, ร้านอาหาร, โรงเรียน, ห้องสมุด, โรงพยาบาล, การถ่ายภาพ, วิดีโอ, โรงจอดรถ, พิพิธภัณฑ์หอศิลป์, สนามกีฬา, การรักษาความปลอดภัยอาคาร เป็นต้น

เครื่องวัดความเข้มแสง ยังสามารถเลือกใช้งานให้ตรงกับชนิดของแสงที่ต้องการวัดได้อีกด้วย โดยเครื่องวัดค่าความเข้ม แสง ที่สามารถเลือกชนิดแสงได้ ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมีดังนี้

1.เครื่องวัดความเข้มแสง LED เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้วัดความเข้ม แสง LED โดยตรง ซึ่งสามารถเลือกชนิดของสี LED ได้

 

 

 

2.เครื่องวัดความเข้มแสงทั่วไป เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้วัดความเข้ม แสง ทั่วไปตามสำนักงาน , ห้องเรียนและโรงงาน