ความหลากหลายของเครื่องวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น

ในปัจจุบัน เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานและใช้งานได้หลากหลายนอกเหนือจากการวัดแค่อุณหภูมิและความชื้น ซึ่งเหมาะกับงานหลายๆแบบ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้น ห้องปฏิบัติการ ห้องแช่เย็น ห้องควบคุมระบบ NETWORK เป็นต้น โดยเครื่องวัดค่าอุณหภูมิความชื้นที่นิยมใช้งานมากคือเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบดิจิตอล เพราะสามารถใช้งานง่าย อ่านค่าได้อย่างรวดเร็วสะดวกต่อการพกพา และมีความแม่นยำสูง

สำหรับ เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นแบบดิจิตอล ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันมีดังนี้

1.เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แบบนี้เหมาะสำหรับงานในร่มและแบบติดผนังหรือตั้งบริเวณโต๊ะทำงานเพราะมีขนาดเล็ก ซึ่งมีทั้งแบบที่มีหัววัดที่สามารถวัดอุณหภูมิภายนอกได้

 

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์

 

2.แบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แบบนี้เหมาะสำหรับนำไปวัดในภาคสนามเพราะมีขนาดเล็กและพกพาได้สะดวก

 

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบพกพา

 

3.แบบ บันทึกข้อมูล เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานที่ต้องการข้อมูลของอุณหภูมิ ความชื้นในบริเวณนั้นๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล

 

 เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบบันทึกข้อมูล

 

4.แบบมีหัววัดภายนอก( โพรบ วัด) เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นแบบนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หรือในพื้นที่ที่ไม่สามารถนำตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นเข้าไปได้

 

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบมีหัววัดภายนอก