การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในห้องเซิร์ฟเวอร์ควบคุมจากระยะไกล

การตรวจสอบ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนี้ อุณหภูมิหรือความชื้นสูงสามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้อย่างไม่คาดคิดและนำไปสู่การหยุดทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์

อุณหภูมิกับความชื้นหรือรวมไปถึงพารามิเตอร์ต่างๆของสิ่งแวดล้อม จำต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในระบบปฏิบัติการของห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไปหรือมีความชื้นจนเป็นไอน้ำบนพื้นผิวของอุปกรณ์และสะสมจนเกิดการกัดกร่อน ดังนั้นการบริหารจัดการกับเซิร์ฟเวอร์จะต้องมีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเวลาจริงจากสถานที่ห่างไกล จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เกิดขึ้น นั่นคือต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถเดินระบบได้ต่อ

ตรวจสอบข้อมูลในเวลาจริง

วิธีการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การเข้าถึงระบบระยะไกลแบบแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามเวลาจริงในห้องเซิร์ฟเวอร์ ในอดีตที่ผ่านมาการจดบันทึกข้อมูลได้รับการใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและ ความชื้น สัมพัทธ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ แต่บันทึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นในส่วนของการตรวจสอบทีหลังเท่านั้น

การดูอุณหภูมิและความชื้นในเว็บเบราเซอร์

เครื่องส่งสัญญาณ OMEGA® iTHX-SD จะช่วยให้การตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิ, ความชื้นและอุณหภูมิจุดน้ำค้างผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ตัว iTHX-SD ให้บริการหน้าเว็บที่ใช้งานเพื่อแสดงการอ่านตามเวลาจริง , กราฟแสดงผลของอุณหภูมิและความชื้นหรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบข้อมูลมาตรฐานสำหรับใช้ในข้อมูลหรือข้อมูลผ่านโปรแกรมเช่นExcel®หรือ Visual Basic® ส่วนกราฟสามารถดูได้บนหน้าเว็บเป็น Applet JAVA ™ที่บันทึกกราฟผ่าน LAN หรืออินเทอร์เน็ตในเวลาจริง ด้วย iTHX-SD