การเลือกใช้เครื่องวัดความดันลม

ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องปรับอากาศ  ท่อลมหรือระบบระบายอากาศ เครื่องวัดความดันลม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งาน โดยในอดีตเครื่องที่สามารถที่จะบอกความดันของลมได้อาจจะเป็นเพียงแค่เกจวัด ความดันลม

 

เครื่องวัดความดันลม

 

แต่ในปัจจุบัน เครื่องวัดความดันลม ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้มีสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานรวมไปถึงสามารถวัดค่าได้หลายพารามิเตอร์ที่นอกเหนือจากการวัดค่าความดันลมอย่างเดียว เช่น วัดค่า ความเร็วลม ,  ปริมาณลม อุณหภูมิและความชื้นอีกด้วย นอกจากนี้ตัวเครื่องวัดค่าความดันลมยังถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับงานได้ เช่น 

Manometer แบบมือถือ

 

เครื่องวัดความดันลม

 

หรือเครื่องวัดความดันลมแบบเป็นเซ็นเซอร์วัดความดันลม

 

Manometer

 

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องวัดความดันลม รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย