การเลือกใช้งานเครื่องวัดค่าความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดความเร็วลมและเป็นอุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการวัดความเร็วลมของอากาศทั่วไป โดยเครื่องวัดความเร็วลมมีหลายแบบหลายชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

การนำ เครื่องวัดค่าความเร็วล ไปใช้งาน

ตัวเครื่องวัดค่าความเร็วลมสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภทงานเช่น การตรวจสอบความเร็วลมของทางอุตุนิยมวิทยา  การติดตั้งซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ  ตรวจสอบ ความเร็วลม ของระบบดูดอากาศ ใช้ในงานโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  วัดความเร็วลมในท่อ เป็นต้น ซึ่งจากงานทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถเลือก เครื่องวัดค่าความเร็วลม ให้เหมาะสมกับงานได้ โดยเครื่องวัดค่า ความเร็ว ที่นิยมใช้งานหลักๆมี 4 แบบ คือ

1.เครื่องวัดค่าความเร็วลมแบบถ้วย (Cup Anemometer) เหมาะสำหรับการวัดภายนอกหรือการวัดค่าความเร็วลมของพายุ การติดตั้งจะติดตั้งบนเสาเพื่อให้รับลมได้ดี เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วยมีแรงเสียดทาน ซึ่งทำให้มีความแม่นยำน้อยกว่าเครื่องมือวัดความเร็วลมประเภทอื่นๆ 

 

เครื่องวัดความเร็วรอบ

 

2.เครื่องวัดค่าความเร็วลมแบบใบพัด (Windmill Anemometer) เหมาะสำหรับการวัดในงานทั่วไปทั้งภายในและภายในภายนอกหรือการวัดความเร็วลมระดับปานกลาง การใช้งานที่ถูกต้องเครื่องวัดความเร็วลมชนิดนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งขนานกับทิศทางของลม เมื่อลมหมุนใบพัด รอบการหมุนของใบพัดจะถูกคำนวณเป็น ความเร็วลม

 

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

 

3.เครื่องวัดค่าความเร็วลมแบบเทอร์โมอิเล็กทริค (Hotwire Anemometer) เหมาะสำหรับการวัดค่าความเร็วลมที่ต่ำๆ เพราะมีการตอบสนองที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เครื่องมือวัดความเร็วลมประเภทนี้ค่อนข้างจะเปราะบางควรมีความระมัดระวังในการใช้งาน

 

เครื่องวัดความเร็วแบบ Hotwire

 

4. เครื่องวัดความเร็วลม แบบ pilot tube เหมาะสำหรับวัดความดันและการไหลของอากาศ และก๊าซในท่อ

 

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pilot Tube

 

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้เครื่องวัดความเร็วลมรุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย