เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ  แบบพกพา รุ่น Mi605

เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม

เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนในน้ำ รุ่น Mi605 เป็นแบบพกพาเหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม  เครื่องวัดค่าออกซิเจน สามารถปรับเทียบอุณหภูมิแบบอัตโนมัติและสามารถแสดงผลในหน่วย ppm หรือหนึ่งส่วนต่อล้านส่วน (ppm = mg / L) หรือในหน่วยของเปอร์เซน (%) ส่วนการแสดงผลของอุณหภูมิจะอยู่ที่ 0-50 องศาเซลเซียส ส่วนความละเอียดในการวัดจะอยู่ที่ 0.01 mg/L (ppm) และ 0.1%  ในส่วนของการปรับเทียบง่ายและรวดเร็วเพียงเปิดฝาที่ปรายของ โพรบ วัดค่าออกซิเจน (Ma840) ในสภาพอากาศที่ปกติและสามารถกดปุ่ม Cal ได้เลยCalibration Mi605

ข้อดีของเครื่องมือวัดค่า ออกซิเจน ในน้ำรุ่น Mi605  ไม่ต้องใช้น้ำยามาตรฐานในการปรับเทียบ นอกจากนี้ปุ่ม HOLD จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถหยุดค่าไว้เพื่ออ่านค่าหรือจนบันทึกค่า ในส่วนของแบตเตอริ่ง่ายต่อการเปลี่ยนเพียงแค่ไขสะกรูตรงฝาครอบทางด้านหลังตัวเครื่อง Mi605 เป็นเครื่องมือที่มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจสอบน้ำเสียและการศึกษา

Mi65 Milwaukee