การเลือกเครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

          การควบคุมและดูแล คุณภาพของน้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตทั้งคนและสัตว์ หรือการใช้ในงานอุตสาหกรรมและการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเลี้ยงปลาและการเลี้ยงกุ้งหรือการทำระบบบำบัดน้ำ มีความจำเป็นที่จะต้องวัด ค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ ก่อนที่จะนำไปใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

          ปัจจุบันการตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำสามารถทำได้ง่ายเพราะได้มีการออกแบบตัวเครื่องมือที่สามารถวัด ค่าออกซิเจน ในน้ำได้อย่ารวดเร็ว,สะดวก,อ่านค่าได้ง่ายเพราะเป็นแบบดิจิตอลและมีความถูกต้องแม่นยำสูงและยังออกแบบมาให้ลักษณะตัวเครื่องมีความหลากหลาย เช่น

1. เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ แบบปากกาเครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ

เหมาะกับงานตรวจวัดค่าออกซิเจนบริเวณผิวน้ำ

และต้องการความรวดเร็ว

 

 

 

2.เครื่องวัด DO แบบพกพาหรือแบบภาคสนามเครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ

เหมาะกับการวัดในบ่อลึกเพราะสายโพรบมีความยาว

และสามารถหย่อนลงน้ำได้

 

 

 

3. DO Meter แบบตั้งโต๊ะเครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ

เหมาะกับการวัดตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

 

 

 

 

จากลักษณะของเครื่องวัด ค่าออกซิเจน ในน้ำที่กล่าวมา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการได้ อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ  รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย