เครื่องมือวัดคลอรีนกับมาตรฐานน้ำประปาไทย

ถึงแม้ว่า การประปานครหลวง จะได้มีการยืนยันย่างแข็งขันว่า น้ำประปาที่เราใช้ในปัจจุบันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง แต่อย่าลืมว่า หลายคนยังคงไม่มั่นใจในมาตรฐานดังกล่าว ทำให้เกิดการซื้อเครื่องมือวัดคลอรีน ตามร้านขายเคมีภัณฑ์มาเติมในน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเอง อยู่เป็นประจำ

เครื่องมือวัดคลอรีนจำเป็นอย่างไร

แน่นอนว่าในการเติม คลอรีน เองนั้น อาจจะใช้ในปริมาณที่มากเกินไป เพราะต้องการให้มั่นใจว่าเชื้อโรคที่อาจจะมากับน้ำประปานั้นได้ถูกทำลายลงไป แต่อย่างหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงคือ คลอรีน นอกจากจะทำลายเชื้อโรคได้แล้ว ยังมีฤทธิ์ในการกัดกร่อน และสามารถทำปฏิกิริยาเคมีจนก่อให้เกิดอันตรายมากเช่นกัน เครื่องวัดคลอรีน จึงถูกนำมาใช้

chlorine powder

การตรวจวัดคลอรีนด้วยเครื่องมือวัดคลอรีน

การตรวจสอบปริมาณของคลอรีนด้วยเครื่องมือวัดคลอรีน ไม่ให้มีมากเกินกว่าที่กำหนดจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะถึงแม้ว่าคลอรีนจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำได้ แต่การได้รับ Chlorine ในปริมาณที่มากเกินไป เป็นเวลานานๆ อาจจะนำมาซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่  โรคโลหิตจาง และโรคความดันโลหิตสูงได้

ปริมาณคลอรีนที่แสดงผลที่เครื่องมือวัดคลอรีน

องค์การอนามัยโลกได้มีการกำหนดค่าของปริมาณคลอรีนที่แสดงผลที่เครื่องมือวัดคลอรีนไว้ให้มีไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัม ต่อลิตร แต่ไม่ควรที่จะใช้คลอรีนมากกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับ น้ำประปา ทั่วไป อาจจะไม่มีปัญหา แต่ในบางพื้นที่ได้มีการซื้อคลอรีนมาเติมในน้ำดื่ม น้ำใช้เอง เพื่อให้มั่นใจในความสะอาดของน้ำ โดยเฉพาะบรรดาสระว่ายน้ำต่างๆ ซึ่งในจุดนี้บรรดา สระว่ายน้ำ จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือสำหรับวัดปริมาณคลอรีนไม่ให้มากเกินไป

คลอรีนในสระว่ายน้ำ

ในปัจจุบันได้มีการจัดจำหน่าย Chlorine Meter สำหรับใช้ในครัวเรือน ในราคาที่ไม่แพง และที่สำคัญคือ วิธีการใช้งานเครื่องมือวัดคลอรีนนั้นไม่ยากเลย อีกทั้งใช้เวลาเพียงไม่นาน แต่เพื่อแลกกับความปลอดภัยของคนที่เรารักแล้ว การหมั่นตรวจสอบปริมาณคลอรีนด้วยเครื่องวัดคลอรีนจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ