title

การวัดค่าความเค็มในชีส

โซเดียมเกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิดและนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มในรูปแบบของเกลือ โซเดียมในอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย  โซเดียมเป็นสารอาหารและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแร่ธาตุอาหาร สำคัญในการดำรงชีวิตซึ่งร่างกายมนุษย์ไม่สามารถผลิตเองได้  จึงจะต้องมีการให้บริโภคเกลือโซเดียม  ความต้องการทางสรีรวิทยาของโซเดียมของร่างกายมนุษย์ค่อนข้างต่ำ(ประมาณเท่ากับ 1 ถึง 2 กรัมของเกลือต่อวัน) และมีการพบโดยการรับประทานอาหาร

MA886เนยแข็งสด มีโซเดียมน้อยมาก (30-60 มก. / 100 กรัม)  ส่วนชีสแข็ง จะมีส่วนผสมของเกลือเพิ่ม มีระดับที่สูงมากของโซเดียม (200-1,600 มิลลิกรัม / 100 กรัม) ค่าโซเดียมจะขึ้นอยู่กับแบรนด์และผู้ผลิตชีส

 

ขั้นตอนการวัดค่าความเค็ม

 

step1

1.บดชีสให้พร้อมละลายในน้ำ 2.เจือจางตัวอย่างด้วยน้ำร้อน 10%อัตราส่วนหลังจากที่ละลายตัวอย่างไขมันจะลอยไปด้านบน  3.ดูดเอาตัวอย่างด้วยหลอดจากชั้นใต้ไขมัน

step2

4.ใช้หลอดหยดตัวอย่างลงบนพื้นผิวปริซึมให้เต็ม   5. กดปุ่ม READ เพื่อทำการวัดค่าจากนั้นอ่านค่าที่วัดได้ในจอแสดงผล