เครื่องวัดความเค็ม ที่มีดัชนีความหักเหของแสง รุ่น MA887

Digital Refractomometer for seawater MeasurementsMA887 Milwaukee

MA887 เป็น เครื่องวัดความเค็ม ที่มีดัชนีการหักเหของ แสง  เพื่อตรวจสอบ ความเค็ม ของน้ำธรรมชาติและน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย
ตัวเครื่องมือวัดดิจิตอลนี้จะช่วยลดความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสง สามารถพกพาขึ้นเรือขึ้นฝั่งหรือใช้งานที่บ้าน
ได้อย่างสะดวก

ตัวเครื่อง MA887 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว
ที่สำคัญถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถทำการปรับเทียบกับน้ำหรือน้ำกลั่นเพื่อเป็นการเซ็ตค่า
ตัวเครื่องให้เริ่มวัดค่าปริมาณของ ความเค็ม ที่ศูนย์เปอร์เซ็น โดยผู้ใช้งานสามารถทราบค่าได้อย่างชัดเจน
ภายในไม่กี่วินาทีหน้าจอแสดงผล และแสดงค่าความเค็มในหน่วยของ PUS และ PPT

 

MA887 Milwaukee