การเลือกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

               ในปัจจุบัน เครื่องวัดอุณหภูมิ มีอยู่หลายประเภทให้เลือกใช้งาน ส่วนการใช้งานนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของงาน ในส่วนของการเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิมาใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปวัดอะไร อันดับแรกต้องรู้ก่อนว่า ช่วงการวัดอยู่ที่เท่าไร (Range) และดูค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของค่าที่ต้องการวัด และดูความละเอียด (rasolution) ของตัวเครื่องว่าสามารถรับได้หรือไม่ จากนั้นก็หาเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีการใช้งานตามความต้องการและเหมาะสม ในส่วนของ เครื่องวัดอุณหภูมิ ก็จะมีหลายชนิด เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรตหรือIR ,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมมิเตอร์ และ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบData logger ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับตามความเหมาะสมของงาน

 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด