การดูแลรักษาเครื่องมือวัดและเทคนิคการดูแลเครื่องมือวัดแบบง่ายๆ

การดูแลรักษาเครื่องมือวัดและเทคนิคการดูแลเครื่องมือวัดแบบง่ายๆ

1. ทำความสะอาดชิ้นงาน โดยขจัดสิ่งสกปรก, เศษผงออกให้หมดก่อนวัดงาน

2. รักษาเครื่องมือวัด ให้สะอาด และควรมีน้ำมันกันสนิมเคลือบบางๆ ก่อนเก็บเข้ากล่อง เช่น Hardness Tester 

3. ใช้ แรงกด วัดชิ้นงานอย่างเหมาะสม อย่าฝืน, กดหรือบีบอัดแรงๆ เช่น เครื่องวัดความหนา, เครื่องวัดแรงดึงแรงกด

4. ป้องกัน เครื่องมือวัด ไม่ให้เกิดสนิม, การกระแทก, การกดทับ, การตกจากที่สูง หรือสิ่งใดๆที่จะทำให้เกิดความเสียหาย

5. เช็คหรือ คาลิเบรท  เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแค่นี้เครื่องมือวัดจะอยู่กับคุณไปอีกนาน เช่น pH Meter