อันตรายจากฝุ่นละอองที่ไม่ควรมองข้าม

อันตรายจากฝุ่นละอองที่ไม่ควรมองข้าม 

          ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่จะมาจาก ฝุ่นละออง ที่เราสูดดมเข้าไปซึ่งโรคที่ตามมาก็ คือ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคปอด โรคหลอดเลือดและหัวใจ 

          ฝุ่นละออง ส่วนใหญ่ที่เราสูดดมกันจะมาจากธรรมชาติ, มาจากโรงงานอุตสาหกรรม, มาจากการคมนาคมขนส่งบนท้องถนน, และมาจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบก็ คือ เครื่องวัดฝุ่น  ( Particle Counterเพื่อนำมาช่วยใน การวัดปริมาณฝุ่น ว่าเกินกว่าค่ามาตราฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดหรือไม่