เครื่องวัดความหนาชิ้นงานแบบอัลตร้าโซนิค

เครื่องวัดความหนาชิ้นงานแบบอัลตร้าโซนิค

 

         ในการวัดความหนาของชิ้นงาน เช่น ประเภทถังลม หรือถังบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการรู้ค่าความหนาถัง  ไม่จำเป็นต้องผ่าหรือทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย ซึ่ง เครื่องวัดความหนา ชิ้นงานแบบอัลตร้าโซนิคสามารถวัดค่าความหนาชิ้นงานได้เลยโดยไม่ต้องเข้าถึงทั้งสองด้านของชิ้นงานซึ่งตัวเครื่องอาศัยหลักการสะท้อนกลับ องคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคและ เครื่องวัดความหนาเหล็ก ในการวัดค่าความหนา

ปัจจุบัน เครื่องวัดความหนา ชิ้นงานแบบอัลตร้าโซนิค Ultrasonic Thickness Gauge ถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายในการวัดค่า มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก มีการวัดค่าที่แม่นยำและรวดเร็ว และมีฟังก์ชั่นเสริมเช่น สามารถบันทึกข้อมูลได้, ประยุกต์ใช้งานร่วมกับซอฟแวร์, สามารถปรับความเร็ว (Velocity) เพื่อให้สามารถ วัดค่าความหนา กับวัสดุชนิดต่างๆ ได้ เพิ่มความสะดวกและเหมาะสมกับงานต่างๆ

           อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องวัดความหนา thickness meter ชิ้นงานแบบอัลตร้าโซนิค รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และ บริการหลังการขายด้วย