คุณสมบัติเด่นของเครื่องวัดความหนา รุ่น MT180

โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดความหนาที่เราคุ้นเคยกันดีจะเป็นเครื่องวัดประเภท เวอร์เนียคาลิปเปอร์ หรือ ไมโครมิเตอร์ แต่ปัจจุบันผู้ผลิตได้มีการพัฒนา เครื่องมือวัดค่าความหนา

ให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นและสามารถวัดค่าความหนาได้โดยที่ไม่ต้องผ่าหรือตัดชิ้นงานโดยอาศัยหลักการของคลื่นอัลตราโซนิกส์ และ ยังสามารถปรับค่าความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิกส์

ให้เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆและยังสามารถบันทึกข้อมูลได้อีกด้วย โดยคุณสมบัติของเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้น คือ เครื่องวัดความหนารุ่น MT180 และ เครื่องวัดความหนารุ่น MT200 

ที่นี้จะพูดถึงคุณคุณสมบัติเด่นของ เครื่องวัดความหนา รุ่น MT180 ที่เครื่องวัดความหนาทั่วไปไม่มีคือ เครื่องวัดความหนารุ่น MT180 สามารถวัด และ อ่านค่าความหนา

ได้สองแบบ คือ สามารถมารถวัดค่าความหนารวมของชิ้นงานได้โดยใช้ฟังก์ชั่น PLUS ECHO และ ที่สำคัญคือสามารถวัดและอ่านค่าความหนาแค่เพียงเนื้อชิ้นงานได้

โดยไม่รวมสีเคลือบหรือผิวเคลือบโดยใช้ฟังก์ชั่น ECHO – ECHO คุณสมบัตินี้ในเครื่องมือวัดค่าความหนาทั่วไปจะไม่มีตัว เครื่องวัดค่าความหนารุ่น MT180

นี้จึงเหมาะกับงานการวัดค่าความหนาที่ต้องการความหลากหลายของการวัด