จุดการวัดความสั่นสะเทือนที่ถูกต้อง

โดยทั่วไปการที่จะใช้ เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ต้องพิจารณาจุดการ วัดความสั่นสะเทือน ด้วยอันดับต่อไปเลยเราต้องดูก็คือลักษณะโครงสร้างของเครื่องจักร

ตำแหน่งที่จะวัดนั้นต้องมีความสะดวกในการวัดและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ จุดการ วัดความสั่นสะเทือน vibration meter 

ควรจะวัดใกล้กับจุดที่สั่นสะเทือนมากที่สุด เช่น แบริ่ง ตลับลูกปืน จุดสัมผัสระหว่างชิ้นส่วน จุดหมุนของชิ้นส่วน แต่ควรหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เป็นช่องว่าง โพรงอากาศ และ ฝาครอบ

        การที่จะใช้ เครื่องวัดความสั่นสะเทือน  virbration pen นส่วนของทิศทางการวัดจะต้องวัดทั้งหมด 3 ทิศทาง ก็จะมี แนวดิ่งหรือแนว V(Vertical),แนวราบหรือแนว H (Horizontal)

และแนวแกนเพลาหรือแนวA(Axial เครื่องวัดการสั่นสะเทือน AR63C  แต่ละทิศทางก็จะสามารถบอกปัญหาหรือการสั่นสะเทือนที่รุ่นแรงได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรและจะทำให้แก้ปัญหา

หรือ แก้ไขได้อย่างตรงจุด