เครื่องวัดแสงยูวี

    ในการที่เราต้องการเลือกหา เครื่องมือวัดแสงยูวี เพื่อที่จะนำไปใช้งาน ก่อนอื่นเราควรต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการที่จะวัดค่าอะไร จึงจะสามารถเลือกหาเครื่องมือชนิดนั้นๆได้

ในการเลือกเครื่องวัดค่าแสงยูวี ก็เหมือนกันเราควรที่จะรู้ว่าเราต้องการทราบค่าแสงยูวีชนิดไหน โดยแสงยูวี จะมีสามประเภทคือ ยูวีเอ(UVA) , ยูวีบี(UVB) และ ยูวีซี(UVC)

เครื่องวัดแสงยูวี ก็จะถูกออกแบบมาให้สามารถวัดค่าแสงยูวีที่แตกต่างกันออกไป โดยหลักๆ เครื่องวัดแสงยูวี ก็จะมีดังนี้

 

   1. เครื่องวัดแสงยูวีเอบี รุ่น 850009 เป็นเครื่องวัดแสงยูวีเอ และ บี ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวกและมีความถูกต้องแม่นยำสูง

 

   2. เครื่องวัดแสงยูวีเอและยูวีซี รุ่น SDL470 เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดค่าได้ทั้ง แสงยูวีเอ และ แสงยูวีซี และ ยังสามารถบันทึกข้อมูลลงใน SD การ์ด

  เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานในด้านต่างๆต่อไป