ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในการวัดความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้น

 

                   ในการ วัดความสั่นสะเทือน บางครั้งในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานแต่ละแห่งก็จะมีสิ่งแวดล้อมต่างกันออกไปซึ่งสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบต่อการวัดได้

     ดังนั้นควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ เช่น

  1. ความโค้งของผิวสัมผัส ก่อนที่เราจะวัดเราควรสำรวจจุดที่เราจะวัดว่ามีความโค้ง หรือ ไม่ถ้าไปวัดจุดที่มีความโค้งของผิวสัมผัสจะทำให้หน้าสัมผัสของหัววัดนั้น

    สัมผัสกับจุดวัดไม่เต็ม และ จะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงผิวสัมผัสที่มีความโค้ง และ ไม่เรียบ

  2. ความเปียกชื้น ควรหลีกเลี่ยงจุดที่เปียกซึ่งความชื้น หรือ น้ำจะเข้าไปรบกวนหัววัดช่วงข้อต่อ ระหว่างสายเคเบิล กับ หัววัด

  3. เครื่องวัดอุณหภูมิ โดยทั่วไปเครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ซึ่งอุณหภูมิจะมีผลต่อการขยายตัวของผลึก Piezoelectric ที่อยู่ภายในหัววัด

  ดังนั้น การเลือกใช้หัววัดแต่ละชนิดต้องคำนึงถึงขอบเขตของอุณหภูมิด้วย

 4. สายเคเบิล ในการใช้งานแต่ละครั้งสายเคเบิลหรือสายนำสัญญาณควรจัดให้เป็นระเบียบไม่ควรปล่อยให้สายแกว่งไปแกว่งมา และ อย่านำสิ่งของใดๆๆมากดทับสาย

 5. การดูแลรักษา หัววัด การสั่นสะเทือน นั้นจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน และ ควรมีการเก็บรักษาไว้อย่างดี ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีความร้อนสูง

ในขณะที่กำลังวัดจะต้องไม่ตกหล่น ไม่ควรเคาะหรือกระแทก เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้