คู่มือการใช้งาน เครื่องวัดแสง LED รุ่น LT45

เครื่องวัดแสง LED รุ่น LT45

1.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD

2.ปุ่มเลือกหน่วยในการวัด LUX /Fc/CD

3.ปุ่มบันทึกข้อมูล/ปุ่มเรียกดูข้อมูลที่บันทึก (บันทึกข้อมูลได้ 99 ข้อมูล)

4.ปุ่มแสดงค่า สูงสุด/ต่ำสุด/ค่าเฉลี่ย

5.ปุ่มกดสำหรับเปิดและปิดเครื่อง

6.ปุ่มสำหรับปรับเทียบค่าให้เป็นศูนย์

7.ปุ่มสำหรับค้างข้อมูลและเลือกชนิดของLED

8.ปุ่มปรับค่า ลง

9.สายเซ็นเซอร์

10.เซ็นเซอร์ในการตรวจ วัดแสง

ขั้นตอนในการวัด

1. กดปุ่มเปิดเครื่อง

2. ถอดฝาครอบที่ปิดเซ็นเซอร์ออกจากนั้นสังเกตสถานะแบตเตอรี่ที่หน้าจอ ถ้าแบตเตอรี่อ่อนควรเปลี่ยนทันที 

3. ความเข้มของแสง ในหน่วย fc (1 fc = 10.76 LUX)  

4. ใช้ปุ่ม LUX / FC / CD เพื่อเลือกหน่วยในการวัด

5. ตำแหน่งของเซนเซอร์ ควรวางให้ตั้งฉากกับแหล่งกำเนิดแสง  

6. จอแสดงผลสามารถแสดงค่าได้ถึง 3999 ในตัวเลขที่มีขนาดใหญ่และเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นก็จะแสดงตัวเลขที่มีขนาดเลขเพิ่มเติม (ขนาดเล็ก) ตัวเลขจะปรากฏทางด้านขวาของตัวเลขที่มีขนาดใหญ่เช่น 399,900 

หน่วย LUX/FC/CD   

ในการเปลี่ยนหน่วยในการวัดให้กดปุ่ม LUX / FC/CD และเลือกหน่วยที่ต้องการวัด

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

หลังจากไม่มีการใช้งาน 5นาทีตัวเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเพื่อเป็นการช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่

การเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อกดเปิดเครื่องขึ้นมาจะเห็นสัญญาลักษณ์  แสดงว่าตัวเครื่องอยู่ในฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติถ้าต้องการปิดฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติให้กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้สัญญาลักษณ์ จะหายไป

การปรับเทียบค่าให้เป็นศูนย์

1. ตรวจสอบว่าฝาครอบป้องกันเซ็นเซอร์วัดแสงว่าปิดที่เซนเซอร์หรือไม่

2. เมื่อปิดอยู่หน้าจอแสดงผล LCD จะแสดง '0'

3. กดปุ่ม zero และหน้าจอจะแสดง ADJ  เมื่อปรับเทียบเสร็จแล้วหน้าจอจะกับมาสู่โหมดการวัดปกติ

4. หากฝาครอบ ไม่ได้ครอบกับเซ็นเซอร์ไม่แนะนำให้กด  ZERO  

แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด/และค่าเฉลี่ย

สามารถกดปุ่ม  ลูกศรขึ้น เพื่อดูค่า สูงสุด/ต่ำสุดและค่าเฉลี่ยได้ ถ้ากดจะมี ไอคอน MAX,MIN และAVG แสดงบนหน้าจอแสดงผมทางด้านขวา ถ้าจะออกจากฟังก์ชั่น MAX,MIN และAVG ให้กดปุ่ม ลูกศรขึ้น ค้างไว้สังเกตว่าสถานะ MAX,MIN และAVG จะหายไป

 

การบันทึกข้อมูลและการเรียกดูข้อมูล

1.ตัวเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยการกดปุ่ม MEM/READ ตัวเครื่องสามารถบันทึกได้ทั้งหมด 99 ข้อมูล ในการกดบันทึกข้อมูลสถานการณ์บันทึกจะโชว์ที่หน้าจอทางด้านซ้าย  

2.ในการเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ให้กดปุ่ม MEM/READ ค้างไว้สองวินาที  จะสังเกตเห็นสถานะ M จะเปลี่ยนเป็น R และจะมีค่าที่บันทึกไว้ทั้งหมดว่าบันทึกไปแล้วกี่ข้อมูล ให้กดปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนและเลื่อนลงในการเลือกดูข้อมูลที่บันทึกไว้

3.ในการลบข้อมูลที่บันทึกไว้ทังหมด ให้ปิดเครื่องก่อน และ จากนั้น กดปุ่ม MEM/READ ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง ค้างไว้จนกว่า สถานะ Clr จะโชว์ขึ้นมา เมื่อสถานะClr โชว์ขึ้นมาให้ปล่อยมือออก

ฟังก์ชั่นการค้างข้อมูล

ถ้าจะหยุดค่าหรือค้างข้อมูลไว้ให้กดปุ่ม HOLD สัญญาลักษณ์ HOLD จะโชว์ขึ้นมาบนหน้าจะ ถ้าจะกับไปวัดค่าปกติอีกครั้งให้กดปุ่ม HOLD อีกครั้ง

การวัดความเข้มส่องสว่าง (CD)  

1.เปิดเครื่องขึ้นมา

2.กดปุ่ม LUX/FC/CD ค้างไว้  หน้าจอจะแสดงหน่วย CD ขึ้นมา

3.ผู้ใช้สามารถเลือกหน่วย ft และ m โดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกหน่วย ในการกำหนดระยะห่างของแหล่งกำเนิดแสงและเซนเซอร์

4.เมื่อเลือกหน่วยแล้ว กดปุ่ม LUX/FC/CD อีกครั้ง จะสังเกตเห็นตัวเลขกระพริบขึ้นมาทางด้านมุมล่างด้านขาวและสามารถใช้ปุ่มลุกสรเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงในการปรับระยะห่างของแสงและตัวเซนเซอร์

5.เมื่อปรับระยะห่างเสร็จแล้วให้กดปุ่ม LUX/FC/CD อีกครั้ง เพื่อยืนยันการปรับค่า จากนั้นตัวเครื่องก็จะกับมาสู่โหมดการวัด

6.ถ้าจะออกจากโหมด CD .ให้กดปุ่ม LX/FC/CD  ค้างไว้ 2วิ

• Luminous Intensity = illumination (Lx) x distance (ft2 or m2) 

• The programmable distance range is 0.01 ~ 30.47 m (0.01 ~ 99.99 ft.)

การเลือกแหล่งกำเนิดแสงหรือ (L.S.)

เครื่อง LT45 ได้กำหนด light source มาให้ L0-L9 ซึ่ง L0-L6 ไม่สามารถที่จะปรับค่าได้แต่ทางด้านผู้ผลิตได้กำหนดให้ผู้ใช้สามารถปรับค่า light source ที่ L7-L9 ถ้าผู้ใช้มี light source ที่ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้

1.ในการเลือก light source ให้กดปุ่ม HOLD/L.S.  ค้างไว้ จากนั้นให้สังเกต สัญญาลักษณ์ L.S. ตัวเลขจะกระพริบจากนั้นให้ใช้ปุ่มลูกศรเลือนขึ้นและเลื่อนลง ในการเลือก light source เมื่อได้ light sourceที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม HOLD/L.S. ค้างไว้ 2 วินาที ตัวเลขจะหยุดกระพริบ และจะแสดง light source ที่เราเลือกไว้

2.ในการปรับค่า light source ด้วยตัวเอง ให้ปรับไปที่ L7-L9 ให้กดปุ่ม HOLD/L.S.  ค้างไว้ จากนั้นให้สังเกต สัญญา-ลักษณ์ L.S. ตัวเลขจะกระพริบจากนั้นให้ใช้ปุ่มลูกศรเลือนขึ้นและเลื่อนลง ไปที่ L7,L8,L9 จากนั้นกดปุ่ม HOLD/L.S.อีกครั้ง ตัวเลขทางด้านขวามือก็จะกระพริบ จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลูกศรลงในการปรับค่า เมื่อปรับค่าได้ตามที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม HOLD/L.S.  ค้างไว้ 2วินาที จะกับมาสู่โหมดการวัดปกติ

 Light Source

 L0: Standard incandescent light source 

L1: LED white daylight 

L2: LED AMBER (YELLOW) light

 L3: LED GREEN light

 L4: LED RED light 

L5: LED BLUE light 

L6: Not used 

L7~L9: Programmable User Custom Locations (preset to 1.00)