Carbon monoxide

อันตราย จาก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

 

          ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศหรือในชั้นบรรยากาศ ในแหล่งอุตสาหกรรม ก๊าซ นี้เป็นอันตรายต่อสมองและระบบ

ประสาท ถ้าได้รับในปริมาณมากๆจนทำให้เสียชีวิตได้

          ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีมีกลิ่น มีน้ำหนักเบากว่าอากาศและเมื่อเผาไหม้จะให้เปลวไฟเป็นสีฟ้า  

          เมื่อก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจจะเป็นพิษต่อร่างกาย เพราะว่าจะเข้ามาแทนที่ ออกซิเจน ในกระแสโลหิต ทำให้ร่างกายไม่

สามารถใช้ ก๊าซออกซิเจน ได้  จะทำให้เกิดอาการปวดศรีษะ หัวใจเต้นถี่ขึ้น และทำให้เป็นลมหมดสติ 

          ประโยชน์ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่ง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแยกธาตุจากสินแร่

ที่จะประกอบด้วย เหล็ก โค-บอลท์ และทองแดง 

 

Carbon monoxide