iTHX-SD

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในห้องเซิร์ฟเวอร์ควบคุมจากระยะไกล

 

การตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนี้ อุณหภูมิหรือความชื้นสูงสามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้อย่างไม่คาดคิดและนำไปสู่การหยุดทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์
อุณหภูมิกับความชื้นหรือรวมไปถึงพารามิเตอร์ต่างๆของสิ่งแวดล้อม จำต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในระบบปฏิบัติการของห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไปหรือมีความชื้นจนเป็นไอน้ำบนพื้นผิวของอุปกรณ์และสะสมจนเกิดการกัดกร่อน ดังนั้นการบริหารจัดการกับเซิร์ฟเวอร์จะต้องมีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเวลาจริงจากสถานที่ห่างไกล จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เกิดขึ้น นั่นคือต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถเดินระบบได้ต่อ
ตรวจสอบข้อมูลในเวลาจริง
วิธีการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การเข้าถึงระบบระยะไกลแบบแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามเวลาจริงในห้องเซิร์ฟเวอร์ ในอดีตที่ผ่านมาการจดบันทึกข้อมูลได้รับการใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ แต่บันทึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นในส่วนของการตรวจสอบทีหลังเท่านั้น
การดูอุณหภูมิและความชื้นในเว็บเบราเซอร์
เครื่องส่งสัญญาณ OMEGA® iTHX-SD จะช่วยให้การตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิ, ความชื้นและอุณหภูมิ จุดน้ำค้าง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตัว iTHX-SD ให้บริการหน้าเว็บที่ใช้งานเพื่อแสดงการอ่านตามเวลาจริง , กราฟแสดงผลของอุณหภูมิและความชื้นหรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบข้อมูลมาตรฐานสำหรับใช้ในข้อมูลหรือข้อมูลผ่านโปรแกรม เช่น Excel® หรือ Visual Basic® ส่วนกราฟสามารถดูได้บนหน้าเว็บเป็น Applet JAVA ™ที่บันทึกกราฟผ่าน LAN หรืออินเทอร์เน็ตในเวลาจริง ด้วย iTHX-SD