การเลือกใช้ Roter ที่ถูกต้อง ของเครื่องวัดค่าความหนืด หรือ VISCOMETER

เครื่อง VISCOMETER หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเครื่องวัดค่าความหนืด ซึ่งในปัจจุบัณจะนิยมใช้กัน 3 ลักษณะคือแบบ Flowcup Viscometer , ANALOG VISCOMETER  และแบบ Digital VISCOMETER

FLOWCUP VISCOMETER

FLOWCUP VISCOMETER

 

ANALOG VISCOMETER

analog VISCOMETER

 

DIGITAL VISCOMETER

Digital VISCOMETER

ซึ่งการใช้งานของ Flowcup Viscometer การใช้จะเป็นการใส่ของเหลวลงไปและทำการจับเวลา ในส่วนของแบบ analog VISCOMETER  และแบบ Digital VISCOMETER จะเป็นการใช้ Roter  ในการทำการวัดค่า ถ้าเป็นแบบ Digital ก็สามารถอ่านค่าการวัดที่หน้าจอแสดงผลได้เลย ในส่วนของ analog VISCOMETER  จะต้องทำการอ่านค่าที่วัดได้แล้วนำมาทำการคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์จะเป็น ตารางมาให้

 

ตารางการเปรียบเทียบค่า หรือค่า สัมประสิทธิ์ระหว่าความเร็วรอบกับขนาดโรเตอร์ 

ตารางการเปรียบเทียบค่า

ในส่วนของการเลือกเบอร์โรเตอร์ ในกรณีที่เราไม่ทราบค่าความหนืดของของเหลวที่เราจะทำการวัด เราควรที่จะเลือกขนาดโรเตอร์เล็กไปหาโรเตอร์ใหญ่ หรือจากเบอร์ของโรเตอร์ที่สูง ไปหาเบอร์โรเตอร์ที่ต่ำที่สุด 

 

 

โรเตอร์

ในส่วนของการปรับความเร็วรอบควรจะเลือกที่ความเร็วรอบต่ำสุดก่อน ถ้าการอ่านค่ายังไม่สามารถอ่านค่าได้ให้ทำการเพิ่มความเร็วรอบ ซึ่งเราสามารถดูเทียบจากตารางได้ เช่น ค่าความเร็วรอบ ที่ 6 RPM ,โรเตอร์ เบอร์ 1 ,ช่วงการวัดที่อ่านได้คือ 100000 mPa.s ถ้ายังไม่สามารถอ่านค่าได้ ให้เปลี่ยน ค่าความเร็วรอบที่ 12 RPM ,โรเตอร์ เบอร์ 1 ,ช่วงการวัดที่อ่านได้คือ 50000 mPa.s.

 

ตารางเทียบค่าช่วงการวัดของโรเตอร์แต่ละเบอร์เทียบกับความเร็วรอบ

ตารางเทียบค่าช่วงการวัดของโรเตอร์