Thermometer ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

Thermometer คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิหรือระดับความร้อนและความเย็นของวัตถุ ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบกระบวนการในงานด้านต่างๆ ได้แก่อุตุนิยมวิทยา วัดอุณหภูมิอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอีกมากมาย ในปัจจุบัน Thermometer มีหลายประเภท ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งสำคัญคือ ต้องทราบถึงหลักการทำงานในเบื้องต้นและพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละประเภทสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

Thermometer ที่นิยมใช้ในปัจจุบันประกอบไปด้วย

1.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา

EXTECH_39240 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา   AMT-121 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา

เครื่องวัดและทดสอบอุณหภูมิ ความร้อนประเภทนี้ถูกออกแบบมาสำหรับวัดอุณหภูมิ น้ำ, เนื้อสัตว์, อาหาร, น้ำมัน, ผักและผลไม้ หัววัดทำด้วยสแตนเลส มีความแม่นยำสูงในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้กันน้ำได้ตามมาตรฐาน  หน้าจอ LCD แสดงผลแบบดิจิตอล มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก

2.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (PORTABLE)

PONPE_421TK เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ   ETI_222-055 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ

เครื่องวัดในรูปแบบนี้จะแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล ตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยสายโพรบวัด เหมาะสำหรับ พกพาเพื่อวัดอุณหภูมิบริเวณหน้างาน ที่มี พื้นที่แคบ หรือไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือวัดที่หน้างานได้  แบบมีสายจึงทำให้สามารถโยงสายไปวัดวัตถุหรือตำแหน่งที่ต้องการได้ง่าย ข้อดีของเครื่องประเภทนี้ คือ สามารถรับสัญญาณ Thermocouple ชนิด type K (Thermocouple Type K)  หรือ Type อื่น ๆได้  เพื่อต่อเข้ากับจอแสดงผล ทำให้ใช้งานได้หลากหลาย

รูปบบของของ Thermocouple ที่นิยมใช้งานหลักๆจะแบ่งได้ 3 รูปแบบ

- Thermocouple แบบสายอ่อน โพรบลักษณะนี้จะเหมาะในงานของเหลว หรืองานที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่สามารถนำตัวเครื่องเข้าไปวัดได้ สายโพรบมีความยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งรูปทรงใด ๆ และสามารถตัด แบ่งความยาวที่ต้องการได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

TT-K-30-SLE Thermocouple แบบสายอ่อน

-โพรบวัดอุณหภูมิในงานทั่วไปแบบปลายแหลม โพรบประเภทนี้จะเหมาะกับงานน้ำ อากาศ เนื้อ อาหาร โดยหัววัดจะทำด้วยสแตนเลส สายต่อเป็นแบบสายสปริงเพื่อการยึดหยุ่นตอนใช้งาน และด้ามจับออกแบบมาเพื่อจับถนัดมือ ทนความร้อนได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

PONPE_421PR โพรบวัดอุณหภูมิในงานทั่วไปแบบปลายแหลม

-โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิว จะใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวเรียบ และมีพื้นที่วัดจำกัด ซึ่งรูปแบบนี้มีสายต่อเป็นแบบสายสปริงเพื่อการยึดหยุ่นตอนใช้งานและด้ามจับเหมือนกับโพรบปลายแหลม

NR-81532A โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิว