การวัดความหนาของอัลตราโซนิค

เครื่องวัดความหนาของอัลตราโซนิค

       การวัดความหนาของอัลตราโซนิค (UTM) เป็นวิธีการทดสอบความหนาแบบไม่ทำลายความหนาของวัสดุ โดยอาศัยหลักการของคลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านไปยังชิ้นงานที่ต้องการทดสอบ คลื่นเสียงที่สะท้อนกลับจากอีกฝั่งหนึ่งของผิวชิ้นงาน จะถูกคำนวณค่าของความหนาชิ้นงาน เพื่อแสดงผลออกมาบนจอดิจิตอล โดยทั่วไปใช้ในการตรวจสอบความหนาของโลหะของลำเรือ ท่อและเหล็กโครงสร้าง เป็นต้น การวัดความหนาเป็นสิ่งสำคัญในหลายๆอุตสาหกรรม ใช้ในการตรวจสอบการกัดกร่อน การสึกกร่อนและความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ต่อของวัสดุหรือโครงสร้างที่ตรวจสอบ การวัดความหนาของอัลตราโซนิค ยังสามารถช่วยในการตรวจสอบว่าวัสดุหรือโครงสร้างควรได้รับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่หรือไม่ และสามารถนำข้อมูลการวัดความหนาของอัลตราโซนิคให้ลูกค้าในการตรวจสอบว่าของที่ทดสอบมีความหนาโลหะที่เพียงพอสำหรับการถูกออกแบบ

เครื่องวัดความหนาของอัลตราโซนิค

เครื่องวัดความหนาของอัลตราโซนิค (Ultrasonic Thickness Gauge)

ใช้วิธีการวัดความหนาของอัลตราโซนิค (UTM) สามารถวัดความหนาของวัตถุได้หลากหลาย และครอบคลุมการใช้งานในงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถพกพาเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ และแสดงผลลัพธ์ได้ทันที 

เครื่องวัดความหนาของอัลตราโซนิค 

 เครื่องวัดความหนาของอัลตราโซนิค