คลอรีนอิสระ vs คลอรีนรวม อะไรคือความแตกต่าง?

     คลอรีนเป็นส่วนประกอบเคมีมาตรฐาน ที่มักจะถูกใช้ในการจัดทำน้ำดื่มสะอาด ให้ทุกคนบนโลก  เหตุผลที่คลอรีนมีประสิทธิภาพสูงและมีความสำคัญมากสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของน้ำ เป็นเพราะมันสามารถฆ่าแบคทีเรียผ่านปฏิกิริยาเคมี  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ หรืองานในสถานบำบัดน้ำ โดยการใช้คลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมสามารถทำให้น้ำปราศจากสิ่งสกปรกได้เมื่อคลอรีนถูกเติมโดยตรงไปยังน้ำในสระ มันจะแตกเป็นสารเคมี  เช่น  ไอออนไฮโปคลอไรท์และกรดไฮโปคลอรีน ทั้งคู่มีผลต่อการฆ่าแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆ   เราควรจะรู้ความแตกต่างระหว่างคลอรีนอิสระ และคลอรีนรวม  
เพราะคลอรีนทุกชนิดทำงานแตกต่างกันเมื่ออยู่ในน้ำ ถ้าคุณต้องการกำหนดประสิทธิภาพในการทำงานการสุขาภิบาลของคุณสิ่งสำคัญคือต้องระบุระดับคลอรีนอิสระและคลอรีนทั้งหมดในน้ำอย่างเหมาะสม เครื่องวัดคลอรีน ถือเป็นตัวช่วยในการทดสอบ และวัดค่าคลอรีน เพื่อให้กำหนดค่าคลอรีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เนื่องจากคลอรีนสามารถฆ่าแบคทีเรียและ จุลินทรีย์ต่างๆ  การใช้งานหลักจึงเกี่ยวข้องกับการใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำและเพื่อบำบัดน้ำดื่ม คลอรีนยังสามารถใช้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค  เช่น  สิ่งทอและสี เภสัชภัณฑ์ส่วนใหญ่จะใช้คลอรีนในการผลิตยาใหม่  ดังนั้นเครื่องวัดค่าคลอรีนและpHจึงสำคัญ!
    เนื่องจากคลอรีนมีการใช้งานจำนวนมากจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าคลอรีนทำงานอย่างไรและความแตกต่างระหว่างคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม

Free Chlorine 
คลอรีนอิสระ  หมายถึง  ปริมาณคลอรีนที่ยังไม่รวมตัวกับน้ำ ที่มีคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าคลอรีนนี้สามารถกำจัดจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายในน้ำในสระว่ายน้ำได้ คลอรีนประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในการฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ หากมีคลอรีนอิสระในน้ำไม่เพียงพอจะไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ที่ก่อตัวขึ้นได้
เมื่อวัดปริมาณคลอรีนอิสระในสระว่ายน้ำ ค่าที่อ่านได้ต้องอยู่ระหว่าง 2-4 PPM คลอรีนรูปแบบนี้แตกต่างจากคลอรีนประเภทอื่น อย่างมาก  เนื่องจากประเภทอื่นไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญ คือ ต้องรู้เกี่ยวกับคลอรีนทั้งสองประเภทเพื่อให้เข้าใจวิธีรักษาสมดุลทางเคมีที่เหมาะสมในน้ำ ในสระว่ายน้ำ หรือที่ระบบบำบัดน้ำเสีย
Combined Chlorine
คลอรีนรวม คือ คลอรีนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่สระว่ายน้ำของคุณได้รับการฆ่าเชื้อ ในระหว่างกระบวนการนี้คลอรีนจะจับกับสารปนเปื้อนใด ๆ ในน้ำซึ่งจะสร้างคลอรีนรวมกัน เมื่อวัดน้ำในสระว่ายน้ำ ปริมาณคลอรีนรวมในน้ำควรน้อยกว่า 0.5 PPM 
การมีคลอรีนรวมอยู่ในน้ำในสระ หมายความว่าคลอรีนอิสระกำลังทำลายสารปนเปื้อนบางอย่างในน้ำ สระว่ายน้ำที่สะอาดและผ่านการฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์จะมีปริมาณคลอรีนรวมกันเป็นศูนย์ หากเก็บคลอรีนอิสระในสระว่ายน้ำในปริมาณที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่ควรใส่คลอรีนรวมในสระว่ายน้ำ
Total Chlorine
คลอรีนรวม คือ ผลรวมของคลอรีนรวมและคลอรีนอิสระ ในน้ำสะอาดสามารถใช้ปริมาณคลอรีนทั้งหมดเพื่อกำหนดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ำได้เนื่องจากคลอรีนรวมควรเป็นศูนย์
อย่างไรก็ตามหากมีคลอรีนรวมอยู่ในน้ำควบคู่ไปกับคลอรีนอิสระการวัดคลอรีนทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์ เนื่องจากการวัดนี้ไม่ได้แสดงถึงปริมาณคลอรีนอิสระและคลอรีนรวมที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถบอกอะไรได้มากนัก 

เครื่องวัดคลอรีนแบบปากกา เครื่องคลอรีนแบบพกพา เครื่องวัดคลอรีนและpH