เครื่องหมุนเหวี่ยง Centrifuge มีกี่แบบ?

เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เพื่อนำไปใช้แยกสารหรืออนุภาค โดยอาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่น ภายใต้สนามแรงหนีศูนย์กลางอนุภาคจะตกตะกอนด้วยอัตราเร็วที่ไม่เท่ากัน การปั่นแยกตะกอน จึงต้องใช้เวลานานพอเพียงที่อนุภาคขนาดเล็กๆจะนอนก้นหมด จะแบ่งเป็น2ส่วน คือ ส่วน ตะกอน และส่วนของเหลว

ชนิดของเครื่องหมุนเหวี่ยง :

1. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วรอบต่ํา(low speed centrifuge)

นิยมใช้ทั่วไปในห้องปฎิบัติการ  มีความเร็วไม่เกิน  6000 รอบ/นาที  ส่วนใหญ่ใช้ในการปั่นแยกสารประเภทเซรั่ม   การผสมครีมหรือน้ำยาทางด้านคลินิกหรือการวิจัย ปิโตรเลียม น้ำมันดิบ เป็นต้นมี 2 รูปแบบ

 

DM1424

DM0636

Clinical Centrifuge

ใช้กับงานแยกยูเรีย  ขนาดโรเตอร์ในการใช้งาน

ตั้งแต่ 5ml / 7ml / 10ml / 15 ml  ในการปั่นเหวี่ยง

 

 

MULTIPURPOSE CENTRIFUGE

ใช้กับงานแยก เซรั่ม น้ำยาทางการแพทย์ ขนาดโรเตอร์ในการใช้งานตั้งแต่ 2ml / 10ml / 50ml / 100 ml 

ในการปั่นเหวี่ยงหลักการเหวี่ยงจะต้องเลือกความเร็วในตรงกับขนาดโรเตอร์

สามารถตั้งค่าแรง G ในการเหวี่ยงสารได้

2. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วรอบสูง(high speed centrifuge)

นิยมใช้ทั่วไปในห้องปฎิบัติการ  มีความเร็วไม่เกิน  28000 รอบ/นาที  ส่วนใหญ่ใช้ในการปั่นแยกสารประเภทตัวอย่างที่เป็นโลหิต การทดลองด้าน Bio-Chemisty  เป็นต้น  มี 2 รูปแบบ

DM0412

GTR10-1

HEMATOCRIT CENTRIFUGE

ใช้กับงานแยกพลาสม่าจากตัวเลือด  ขนาดโรเตอร์ในการใช้งาน ตั้งแต่ 1.5ml / 2ml  

ใช้เวลาสั้นในการตกตะกอนได้รวดเร็ว

 

 

HIGH SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE

ใช้กับงานสารเคมีพันธุกรรมหรือโซลิคอยด์ในชีวเคมีที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิในหลอดทดสอบ

ช่วง -15 –40° C สามารถตั้งค่าแรง G ในการเหวี่ยงสารได้ใช้เวลาสั้นในการตกตะกอนได้รวดเร็ว