การวัดค่า CO2 ในอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19?

CO2 คืออะไร ?   CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชั้นบรรยากาศของโลก และถูกผลิตขึ้นในกระบวนการเผาไหม้และในสิ่งมีชีวิต เช่น การหายใจออกปล่อยก๊าซ CO2 ออกมา CO2 ที่ปล่อยออกมานี้จะเพิ่มความเข้มข้นของ CO2 ในห้องปิด ซึ่งระดับปกติของ CO2 ในอากาศอยู่ที่ประมาณ 400 ppm ในอาคารเมื่อ CO2 มากกว่า 800 ppm ก็สามารถพิจารณาได้แล้วว่ามีการระบายอากาศไม่ดีหรือเป็นพื้นที่แออัด

เครื่องวัด CO2 ช่วยป้องกัน Covid 19 ได้อย่างไร?

CO2 ถูกหายใจออกมาร่วมกับละอองลอยที่มี SARS-CoV-2 มีหลักฐานมากมายบ่งบอกว่าการ หายใจเข้าเอา SARS-CoV-2 เข้าไปเป็นเส้นทางการแพร่เชื้อที่สำคัญสำหรับโรคโควิด-19 ซึ่งไวรัสสามารถลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลาหลายวินาทีถึงหลายชั่วโมง และมนุษย์สูดดมเข้าไป โดยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะปล่อยละอองที่ทีมีไวรัสไว้นับพัน ซึ่งละอองจะน้อยลงเมื่อหายใจและพูด จึงมีแนวโน้มที่จะสูดดมละอองลอย (aerosol) มากกว่าหยดละออง (droplet) ดังนั้นในพื้นที่ อาคาร สำนักงาน จึงควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการแพร่เชื้อในอากาศ

หน้าที่ของ เครื่องวัด CO2 กับ Covid-19 คือใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตรวจสอบและควบคุมระดับ CO2 ของพื้นที่ในเวลาจริง บางรุ่นสามารถแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อระดับเกินค่าที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  โดยเครื่องวัดด้วยวิธี NDIR จะวัดค่า CO2 ในหน่วย ppm ส่วนในล้านหรือเปอร์เซ็นต์เมื่อแสงอินฟราเรดถูกดูดซับโดยคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเครื่องวัด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าอากาศภายในอาคารในสภาพแวดล้อมที่ปิดสนิทนั้นสะอาดและปราศจากไวรัส  การระบายอากาศช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโควิด-19 เพราะการระบายอากาศช่วยล้างไวรัสออกจากอากาศภายในอาคารได้

ทั้งนี้ กรมอนามัย ได้มีคำแนะนำ เกี่ยวกับการระบายอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยใช้เครื่องวัด CO2 เพื่อวัดบ่งชี้ คุณภาพอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19  

HT-2000_product_product_product

ที่มา กรมอนามัย

PONPE 419AQ

HT-2000