เครื่องวัดเสียง

การวัดระดับเสียง (SLM) คืออะไร

     เสียง (Sound) คือ คลื่นเชิงกลที่เกิดจาก การสั่นสะเทือน ของวัตถุเป็นอนุกรม โดยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศ เสียงสามารถเดินทางผ่านสะสารในของแข็ง ของเหลว และก๊าซได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้

ound

ประเภทของเสียง

เสียงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท
     1.เสียงที่ดังสมํ่าเสมอ (Steady-state noise)
     2.เสียงที่เปลี่ยนแปลงระดับเสมอ (Fluctuating noise)
     3.เสียงกระทบ (Impulsive noise)
     4.เสียงที่ดังเป็นระยะ (Intermittent noise)

การวัดระดับเสียง (SLM) คือ การวัดที่การแปรผันของความกดอากาศเพียงเล็กน้อยที่ส่งผลต่อระดับเสียงที่ตัวไมโครโฟนเครื่องวัดเสียงสามารถตรวจจับได้ โดยตัวเครื่องวัดเสียงจะรับสัญญาณเสียงแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเข้าสู่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในการแสดงผล

เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) คือ เครื่องวัดเสียงรบกวน เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ที่หนีบเข้ากับเข็มขัดของบุคคลได้หรือถือวัดได้ เครื่องวัดปริมาตรจะจัดเก็บข้อมูลระดับเสียงและดำเนินการโดยเฉลี่ย มันมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมและห้องทั่วไปที่เสียงมักจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลา  เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดเสียงรบกวนในขั้นตอนต่างๆ

เครื่องวัดเสียง

                     สินค้ารุ่น 407732                          สินค้ารุ่น ST-107S                      สินค้ารุ่น DT-805 

 

เครื่องวัดเสียง SLM มี 2 ประเภท คือ

     SLM ประเภท 1 เครื่องวัดเสียงที่ถูกต้องและแพงกว่านั้น ส่วนใหญ่จะใช้ในงานวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการและงานวิจัย 
     SLM ประเภท 2 เครื่องวัดเสียงที่มีความแม่นยำน้อยกว่า SLM ประเภท 1 จะเน้นวัดเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไป

การเลือก MODE ในการวัด (SLM) 

     การวัดเสียงนั้นเครื่องส่วนใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน 2 โหมด เป็นแบบ Fast และ Slow โดยการจะวัดเสียงไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังแทรก  และโหมดการเลือกวัดควรเป็นโหมด Slow

หลักการวัดเครื่องวัดเสียง แบ่งเป็น 2 โหมด

     1.dB (A)  คือ  การวัดเสียงที่เกิดจากจากเครื่องจักร เครื่องยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง  เป็นเสียงรบกวนที่ดังเป็นระยะๆหรือต่อเนื่อง
     2.dB (C)  คือ  การวัดเสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น เสียงคนพูดคุยกัน  เสียงสัตว์ต่างๆ

ระดับในการใช้เครื่องวัดเสียง ให้ถือตัวไมโคโฟนรับเสียงอยู่ในระดับประมาณหัวไหล่   โดยทิศทางของหัวไมโครโฟนอยู่ในทิศทางใดก็ได้
  
 


สินค้าแนะนำ เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)

 

เสียง เครื่องวัด


                                          สินค้ารุ่น SW-525A                                                                                            สินค้ารุ่น GM1356