เครื่องวัดเเก๊ส

เครื่องวัดแก๊สในพื้นที่อับอากาศ ใช้วัดแก๊ส Biogas ได้หรือไม่

Biogas

 

     แก๊สชีวภาพ Biogas คือ แก๊ส ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น แก๊สที่เกิดจากมูลสัตว์ หรือสารอินทรีย์ต่างๆถูกย่อยสลาย โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน แก๊สชีวะภาพประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ และ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 30 – 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็น แก๊สไฮโดรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และไอน้ำ แก๊สที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สที่ผสมกันระหว่างแก๊ส (CH4) (CO2) (O2) (H2) (H2S) โดยอัตาราส่วนของงาน Biogas (แก๊สชีวภาพ) จะเป็นสัดส่วนแก๊สดังตามตาราง

Biogas

 

     เครื่องวัดแก๊สในพื้นที่อับอากาศ จะช่วยตรวจสอบอากาศจากพื้นที่อับ หรือ ท่อ ปล่อง ได้สะดวกมากขึ้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ที่ต้องมีการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ เช่น ช่องทางใต้ดิน หรืออุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อป้องกันชีวิตของแรงงานและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยช่วงเครื่องวัดแก๊สงานพื้นที่อับอากาศนั้นจะเน้นวัด ค่าแก๊ส (LEL) (CO) (O2) (H2S) 

ช่วงการวัด

ซึ่งในช่วง Range ในการใช้งานจะต่ำกว่างาน Biogas งานทางด้านไบโอแก๊สจะเน้นวัด  H2S, CO2, CH4 ,O2 ที่มีช่วงการวัด ที่มากกว่าเครื่องวัดแก๊สในงานพื้นที่อับอากาศ

ขอเเนะนำ เครื่องวัดแก๊สงาน Biogas รุ่น  PONPE 322-C1

เครื่องวัดแก๊ส

เครื่องวัดแก๊ส งาน Biogas รุ่น  PONPE 322-C1 Multi-Gas Detector

GAS Range
O2 0-30%vol
H2S 0-1000 ppm
CH4 0-100%vol
CO2 0-100%vol

     •ตัวเครื่องมีปั๊มในการดูดอากาศตัวอย่างเข้ามาวัด
     •ตัวเครื่องเป็นแบตเตอรี่ชาร์จใช้งาน  การชาร์จเต็มใช้งานได้ต่อเนื่อง 9-10 ชั่วโมง
     •มีมาตรฐาน Explosion Proof    Exib IIC T4 Gb  ป้องการการระเบิดของตัวอุปกรณ์ ใช้ในสภาวะที่มีความเข้มข้นของแก็สได้
     •ตัวเครื่องมีเสียง Alarm แจ้งเตือนทั้ง Hi/Low  พร้อมแสง LED และการสั่นที่ตัวเครื่อง
     •ตัวเครื่องบันทึกค่า Alarm ลงในตัวเครื่องอัตโนมัติ สามารถดูในรูปแบบกราฟ ที่แสดงระยะเวลาในการ Alarm ของแก๊สต่างๆ
     •มีใบเซอร์สอบเทียบจากโรงงาน
 


เครื่องวัดแก๊ส MULTI-GAS DETECTOR รุ่นแนะนำ

 

Gas Detector เครื่องวัดเเก๊ซ

                                          สินค้ารุ่น PONPE 323-1                                                                                                    สินค้ารุ่น PONPE 321-1