สารทำความเย็น

 

เหตุใดจึงต้องตรวจวัดการรั่วไหลของสารทำความเย็น Refrigerant Leak


อันตรายจากสารทำความเย็นรั่ว (Refrigerant Leak)

       การรั่วไหลของสารทำความเย็น (Refrigerant Leak) เป็นปัญหาอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ การวินิจฉัยมักจะเป็นการสูญเสียสารทำความเย็น เนื่องจากราคาสารทำความเย็นนั้นสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้บริการจึงสูงขึ้น การซ่อมแซมรอยรั่วเป็นทางเลือกเดียวที่สมเหตุสมผล หากมีการรั่วไหลจากเครื่องทำความเย็นจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและเมื่อการรั่วไหลผสมในอากาศจะทำลายชั้นโอโซนบรรยากาศ  เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ การรั่วไหลของสารทำความเย็น (Refrigerant Leak) มีผลกระทบต่องาน อาจทำให้การใช้บริการและการผลิตหยุดชะงักได้ เครื่องมือในการตรวจสอบการรั่วไหล (Refrigerant Leak Detector) จึงจำเป็นและสำคัญสำหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ

ประเภทของสารทำความเย็น (Refrigerant)

สารทำความเย็นจะแยกเป็นก๊าซต่างๆ ได้แก่ 
     1. สาร CFC (Chlorofluorocarbon) มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย มีความปลอดภัย และไม่เป็นพิษ
     2. สาร HFC (Hydrofluorocarbon) เหมาะมากสำหรับการใช้งานในแอร์ทั่วไป ไม่มีพิษ ไม่ติดไฟ ไม่กัดกร่อนอุปกรณ์ และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
     3. สาร HCFC (Hydrochlorofluorocarbon) เหมาะกับระบบของอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เช่น เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีปริมาตรจำเพาะน้อย ทำให้ขนาดของคอมเพรสเซอร์มีขนาดเล็กกว่าคอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารทำความเย็น R12 และยังมีแนวโน้มการรั่วไหลที่น้อยกว่า ราคาถูกกว่า
     4. สาร HC (Hydrocarbon) สารในกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซนน้อยกว่า 3 กลุ่มแรก
 

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็น Refrigerant Leak Detector

     เซ็นเซอร์ตรวจจับสารทำความเย็นใช้ตรวจบริเวณท่อส่งน้ำยา หรือจุดข้อต่อเครื่องทำความเย็นทุกชนิด แสดงการเตือนด้วยแสง LED และเสียง Alarm ระดับ High/Medium/Low ที่ผู้ใช้งานสามารถวัดสารทำความเย็นได้ทุกประเภท 

ประโยชน์ ของการมีเครื่องมือตรวจรั่วสารทำความเย็นที่ดี

     1.แม่นยำ รวดเร็ว : การสูญเสียสารทำความเย็นจากระบบขนาดใหญ่อาจทำให้ได้รับผลกระทบที่มีความเสียหายมาก เนื่องจากราคาสารทำความเย็นยังคงสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้บริการจึงสูงขึ้น การใช้เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็น จะช่วยให้ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
     2.ความปลอดภัย : ถ้าหากเกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็น จะส่งผลกระทบมากมาย เช่น ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำลายชั้นโอโซนบรรยากาศ  เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น เครื่องมือตรวจรั่วไหลสารทำความเย็น (Refrigerant Leak Detector) จะช่วยแก้ไข ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องทำความเย็น ได้อย่างรวดเร็ว  แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน
     3.อายุการใช้งาน : เป็นการลงทุนระยะยาว เพราะการเลือกเครื่องมือตรวจรั่วสารทำความเย็นที่ดีจะมีอายุการใช้งานที่ยาวถึง 5 ปี และสามารถช่วยบำรุงเครื่องทำความเย็นให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานและตรงจุด


เครื่องวัดสารทำความเย็น Refrigerant Leak Detector รุ่นแนะนำ

 

เครื่องวัดสารทำความเย็น เครื่องวัดสารทำความเย็น

                                  สินค้ารุ่น ILD-200                                                                                                                        สินค้ารุ่น RD300