Moisture

การวัดปริมาณความชื้นในไม้ WOOD MOISTURE

การวัดปริมาณความชื้นไม้มีสองวิธีหลักในการวัด คือ การทดสอบด้วยการอบแห้งและการทดสอบด้วยเครื่องวัดความชื้นไม้

1. การทดสอบด้วยการอบแห้ง
     การทดสอบด้วยการอบแห้ง คือ วิธีการวัดความชื้นของไม้ที่เก่าแก่ที่สุด โดยการใช้เตาอบ กระบวนการนี้ใช้เวลานาน แต่ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหากปฏิบัติตามอย่างถูกวิธี รูปแบบในการทำงาน คือ ตัวอย่างไม้ที่ทำการทดสอบจะถูกทำให้แห้งในเตาอบหรือเตาเผาพิเศษ และตรวจสอบน้ำหนักเป็นระยะ เมื่อน้ำหนักของตัวอย่างไม้หยุดเปลี่ยนแปลง น้ำหนักของตัวอย่างไม้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักก่อนเริ่มกระบวนการทำให้แห้ง จากนั้นนำความแตกต่างของน้ำหนักนี้ไปคำนวณปริมาณความชื้นดั้งเดิมของไม้

     ในขณะที่การทดสอบด้วยเตาอบ หากปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง จะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ แต่มีข้อเสียอยู่ คือ ใช้เวลานาน กระบวนการอบให้แห้งจะต้องทำอย่างช้าๆ มิฉะนั้น ไม้อาจไหม้ได้และผลการทดสอบจะไร้ค่า จะทำให้ไม้ใช้ไม่ได้  บ่อยครั้งที่เตาอบทำให้ไม้แห้งจนถึงจุดที่ใช้ไม่ได้ต้องใช้เตาอบหรือเตาเผาแบบพิเศษ  ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำงานกับไม้ไม่มีเตาอบที่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำได้ ข้อเสียเหล่านี้หมายความว่าการทดสอบแบบแห้งด้วยเตาอบไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับมือสมัครเล่นที่ทำงานกับไม้

2. การทดสอบด้วย เครื่องวัดความชื้นไม้ (WOOD MOISTURE METER)
     เครื่องวัดความชื้นไม้ (WOOD MOISTURE METER) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ ที่มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ ใช้งานได้ง่าย เครื่องวัดความชื้นไม้ (WOOD MOISTURE METER) เป็นเครื่องวัดระดับมืออาชีพ เพื่อวัดความชื้นของผลิตภัณฑ์ของไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ พื้นไม้ ประตู หน้าต่าง วัสดุอื่น ๆ ที่เป็นไม้ เครื่องมือวัดความชื้นไม้มีหลักการวัดที่ใช้กับเซ็นเซอร์ความชื้นมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น บางรุ่นสามารถจัดเก็บและโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ วิธีทดสอบความชื้นไม้ ที่ดีและรวดเร็วที่สุด คือ การใช้เครื่องวัดความชื้นไม้ (WOOD MOISTURE METER)
 
 เครื่องวัดความชื้นไม้ (WOOD MOISTURE METER) มี 2 ประเภทหลัก คือ แบบเข็มและแบบสัมผัส

-เครื่องวัดความชื้นไม้แบบเข็ม
     เครื่องวัดความชื้นไม้แบบเข็ม ใช้อิเล็กโทรดเจาะและวัดความชื้นของไม้โดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า เนื่องจากน้ำนำไฟฟ้าและไม้ไม่นำไฟฟ้า ความแห้งของไม้สามารถกำหนดได้จากปริมาณความต้านทานกระแสไฟฟ้า ไม้แห้งให้ความต้านทานมากกว่าไม้เปียก

แบบเข็ม

                                  สินค้ารุ่น DT-125H                                                                          สินค้ารุ่น GM620

-เครื่องวัดความชื้นไม้แบบสัมผัส
     เครื่องวัดความชื้นไม้แบบไร้เข็มหรือแบบสัมผัส จะไม่เจาะเนื้อไม้ โดยอ่านค่าความชื้นด้วยการสแกนเนื้อไม้ผ่านเซ็นเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องวัดความชื้นไม้แบบสัมผัสจะสแกนพื้นผิวของไม้และครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเครื่องวัดแบบเข็ม จึงให้ภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้น

แบบสัมผัส

                                 สินค้ารุ่น DM4A                                                                         สินค้ารุ่น MO55

     เครื่องวัดความชื้นไม้ไร้เข็มหรือแบบสัมผัสจะไม่ทิ้งร่องรอยที่สร้างความเสียหายไว้บนพื้นผิวไม้ ทำให้เครื่องวัดความชื้นแบบไม่มีเข็มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดปริมาณความชื้นในงานไม้ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ราคาแพง ขอแนะนำ เครื่องวัดความชื้นไม้ (WOOD MOISTURE METER)

 

เครื่องวัดความชื้นไม้ Wood Moisture

                                         สินค้ารุ่น MC-7825PS                                                                                        สินค้ารุ่น GM610