การเลือกใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera


    กล้องถ่ายภาพความร้อน(Thermal Imaging Camera) กำลังกลายเป็นเครื่องมือในการใช้ตรวจสอบในอุตสาหกรรม ตรวจสอบอาคาร ซึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพตรงกับสเปคหรือไม่ 
ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในการใช้ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ที่ ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือในพื้นที่ที่มีอันตรายในการเข้าเพื่อตรวจวัด  มีทั้งแบบที่เหมาะกับงานในบ้าน ในอาคาร งานอุตสาหกรรม แสดงผลได้รวดเร็ว สามารถเก็บภาพได้  ใช้ในการตรวจสอบงานทางด้านต่างๆ เช่น ความร้อนสะสมในมอเตอร์ , หาตำแหน่งอากาศรั่วไหล, 
ตรวจสอบการออกแบบโครงสร้างและหาตำแหน่งที่มีความชื้นซึมออกมา วงจรไฟฟ้าที่โอเวอร์โหลด 
ยังมีการใช้งานนอกเหนือจากนี้อีกซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของผู้ใช้ โดยทั่วไปในปัจจุบันได้นำมาใช้ในการเพื่อหาสภาพต่างๆ 
เพื่อที่จะบันทึกรูปภาพหรือวีดีโอในการทำรีพอร์ทรายงานได้


   
การเลือกใช้งาน 
1.    ควรทราบอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งที่ต้องการการใช้งานเพราะกล้องถ่ายภาพความร้อนจะมีช่วงการวัดที่แตกต่างกัน 2 ช่วงหลักๆ 
    เช่น ช่วง -20~300 °C (องศาเซลเซียส) / ช่วง -50~650 °C (องศาเซลเซียส) 
2.    เฉดสีในการใช้งาน ที่เหมาะกับงาน  
    • สีรุ้ง   งานทางด้านไฟฟ้า ,  มอเตอร์
    • สีแดงเหล็ก งานทางด้านวัสดุพื้นผิวเช่นงานตรวจสอบบ้าน /  ผนัง / รั่วซึม / งานเหล็ก
    • สีเย็น  งานทางด้านความเย็น ช่องหรือท่อหลุมอากาศ
    • สีดำและสีขาว หรือสีขาวและสีดำ งานหาความแตกต่างของสีในกรณีที่สีมีความเท่าเทียมกัน
3.    ความคมชัดของภาพกับการใช้งาน ถ้าเป็นงานทางด้านไฟฟ้าจะเน้นความละเอียด ตั้งแต่ 220x160 pixel ขึ้นไปเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆได้ตรงจุด 
รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานของ Spot จุดเล้งของภาพ  MAX / MIN ที่จะในการวิเคราะห์ภาพได้
4.    ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน(Thermal Imaging Camera
    • ระยะห่างระหว่างผู้ส่องกับอุปกรณ์
    • สภาพพื้นที่ที่ต้องเข้าตรวจสอบ
    • สภาพมลภาวะของพื้นที่
    • สภาพอากาศขณะตรวจสอบ
    • แสดงสว่างบริเวณที่ตรวสอบ

 ขอแนะนำ กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imaging Camera
Thermal camera ราคาถูก  มี Brand FLUKE , FLIR , CEM, PONPE 

 

                                         สินค้ารุ่น PONPE 190                                                                                                                                      สินค้ารุ่น PONPE 191