1. เตรียมอุปกรณ์ EXTECH PH110

     1.ตัวเครื่อง 

     2.Filling Solution

     3.syringe

     4.Junction removal

     5.junction

 

 

2. นำตัว โพรบ และตัวใช้สำหรับถอด junction ออกมา

3. ทำการถอด junction โดยการหมุนออกทางซ้าย

4. จากนั้นใช้ syringe ดูด Filling Solution ที่มากับในชุด

5. เมื่อดูดFilling Solution แล้วนำไปเติมจุดที่เรานำ junction ออกมา

6. เมื่อเติม Filling Solution เรียบร้อยแล้วให้นำ junction อันใหม่มาใส่แทน (ค่อยๆหมุน junction เข้าทางขวา ถ้าหมุนแรงจะทำให้เกลียวหักได้ )

** เมื่อทำการเติม Filling Solution เรียบร้อยแล้วให้ทำการปรับเทียบตัวเครื่องกับน้ำยามาตราฐาน pH 4, 7, 10**