1.ลักษณะตัวเครื่อง Lab pH620 ที่ขึ้นหน้าจอสีฟ้า 

   หน้าจอ AMTAST PH620 จะไม่แสดงตัวเลขหรือค่าใดๆบนหน้าจอ

 

 

 

 

 

2.จากนั้นให้ทำการ ไขสกรู ทางด้านหลังตัวเครื่องออกจำนวน 4 ตัว

3.เมื่อถอดฝาคอบทางด้านหลังออกแล้วจะสังเกตุเห็นแบตเตอรี่แบ็คอัพที่อยู่บนตัวเมนบอร์ด

4.จากนั้นทำการถอด แบตเตอรี่ แบ็คอัพที่อยู่บนตัวบอร์ดออก

5.เมื่อถอดแบตเตอรี่ออกแล้วปล่อยเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที  

6.จากนั้นทำการนำแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาใส่ ส่วนแบตเตอรี่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป 

   รุ่นของแบตเตอรี่ CR2032

7.เมื่อใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว ทำการประกอบเครื่องและทำการเสียบadapterเพื่อทำการทดสอบเครื่อง PH METER