วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเครื่อง DO900 ไม่สามารถวัดค่าออกซิเจนได้

 

1.เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาหน้าจอจะแสดงค่า 0.3 หรือ 0.00 m/L แสดงว่าตัวเครื่องไม่สามารถวัดค่าได้

   1.1 ถ้าทำการต่อโพรบ และ เติมสารละลาย DO electrode inner (DO502) ตัวจะแสดงค่าที่

6.5-9.0m/L หลังจากการ คาริเบท เฟรชแอร์

   1.2ปัญหาในส่วนนี้เกิดจาก สารละลาย DO electrode inner แห้งหรือ ไม่ได้เติมใส่ลงไปในตัว

เมมเบรน

2.ให้ทำการถอดหัวเมมเบรนออก โดยการหมุนออกทางซ้ายมือ 

3.จะสังเกตเห็นว่าสารละลาย DO electrode  inner แห้งหรือไม่ได้เติมลงไป

4.นำ DO electrode inner (DO502)

5.เติมสารละลาย DO electrode inner (DO502)ลงไป2-3หยด โดยห้ามมีฟองอากาศ

6.จากนั้นทำการใส่หัวเมมเบรน โดยการหมุนไปทางขวา

7.และนำกระบอกสีขาวมาใส่ไว้กับโพรบ เหมือนเดิม

8.จากนั้นทำการเปิดเครื่องโดยกดปุ่ม ON/OFF

9.เมื่อเปิดเครื่องแล้วรอจนกว่าตัวเลขจะนิ่งแล้วกดปุ่ม CAL เมื่อกดปุ่ม CAL แล้วจะเห็นไอคอน CAL 

กระพริบทางด้านบนขวามือ 

10.จากนั้นกดปุ่ม CAL อีกครั้งนึง หน้าจอจะแสดงค่าที่ 100% 

11.จากนั้นปล่อยมือ แล้วรอจนกว่าหน้าจอจะแสดงคำว่า End

 

12.เมื่อไอคอน คำว่า End ขึ้นแล้วหน้าจอจะแสดงเข้าสู้โหมดการวัดปกติ โดยทั่วไปแล้วถ้าเราทำการ

คาริเบทเฟรชแอร์แล้วค่าจะอยู่ที่6.5-9.0 โดยที่ไม่ได้ถอดกระบอกสีขาวออก