1.สำหรับโพรบวัด pH Electrode นั่นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากถ้าทำการดูแลรักษาดี การใช้งานถูกวิธี

   ก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของโพรบ วัด pH ได้ยาวขึ้น

   -หลังจากเลิกใช้งานทุกครั้งควรล้างหัวโพรบด้วยน้ำกลั่นทุกครั้งก่อนการเก็บ

   -สังเกตุน้ำยารักษาหัววัดว่าแห้งหรือไม่ ถ้าแห้งควรเติมน้ำยารักษาหัววัดโดยเฉพาะลงไป

 

-ถ้าเป็นเครื่องวัดแบบปากกาควรสังเกตฟองน้ำที่อยู่ในฝาว่าแห้งหรือไม่ถ้าแห้งก็ควรเติม น้ำยาทำความสะอาดหัววัด ลงไปในฝาเติมลงไปพอให้ฟองน้ำเปียกพอประมาณ   

 -ควรสังเกตุน้ำยารักษาหัววัดทุกครั้งว่าแห้งหรือไม่ และ สังเกตุว่า น้ำยารักษาหัววัด ที่ใช้อยู่นั้นสกปรกหรือไม่ถ้าสกปรกหรือหรือมีตะกอนควรเปลี่ยนทันที

 -ไม่ควรใช้น้ำกลั่นหรือน้ำประปาและน้ำDI ในการเก็บรักษาหัววัด