1.เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความดันลม โดยปกติแล้ว เครื่องวัดรุ่น DT-8920  สามารถวัดได้ทั้ง Pressure ,Velocity, Flow

    บ้างครั้ง ฟังก์ชั่นการวัดอาจจะหายไปเนื่องจากผู้ใช้อาจจะเข้าไปปิดฟังก์ชั่น Pressure

    จึงทำให้ไม่สามารถวัด Pressure ได้

2.ถ้าหากผู้ใช้เข้าไปปิดฟังก์ชั่น Pressure เราสามารถเข้าไปเปิดฟังก์ชั่นนี้ได้

3.เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา ให้กด ปุ่ม Setup ค้างไว้ จะเข้าสู่เมนูการตั้งค่า

4.จากนั้นกดปุ่ม Avg/Rec กดเลือกไปจนถึงเมนู Type

5.เมื่อมาถึง เมนู Type แล้วยกนิ้วออกประมาณ 2 วินาที แล้วกดปุ่ม Avg/Rec ปุ่มเดิม จะเห็นเลข 1 แสดงข้างบนคำว่า Type

6.เมื่อเลข 1 ขึ้นมาแล้วก็ กดปุ่ม Unit เพื่อ เปลี่ยน เลข 1 ให้เป็นเลข 3 เมื่อเป็นเลข 3 แล้วให้กด ปุ่ม Avg/Rec อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่า

จากนั้นกดปุ่ม Setup ค้างไว้เพื่อออกมาสู่เมนูการวัดค่าปกติ

7.เมื่อออกมาสู่หน้าจอหลักแล้ว ลองกดปุ่ม P/V/F ดูว่า ฟังก์ชั่น การวัดค่า Pressure ,Velocity, Flow

   ขึ้นครบทุกฟังก์ชั่นหรือไม่