วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตัว เครื่องวัด pH/EC Meter EXTECH  EC500

วิธีการ RESET ตัวเครื่อง EC500  จะทำก็ต่อเมื่อ ตัวเครื่องเกิดอาการค้าง หรือในกรณีที่ทำการ CAL แล้วตัวเครื่อง ขึ้นโชว์คำว่า RENEW 

ขั้นตอนการ RESET ตัวเครื่อง

1.ทำการปิดเครื่องก่อน

2.ทำการกดปุ่ม MODE/HOLD ค้างไว้และกดปุ่ม CAL/RECALL ค้างไว้ และกดปุ่ม ON/OFF  จากนั้น

ปล่อยมือออกทั้ง 3 ปุ่ม

3.เมื่อปล่อยมือออกทั้ง 3 ปุ่มแล้วหน้าจอ จะแสดงคำว่า dflt rst  คือ default reset 

4.เมื่อทำการ reset แล้วจากนั้นก็ทำการ CAL ค่า pH และค่า EC ใหม่อีกครั้งนึง