วิธีการเปลี่ยน หัวเมมเบรนของเครื่อง DO600  EXTECH  ถ้าทำการเปลี่ยนแบบผิดวิธีก็จะทำให้ หัววัด DO นั้นหักและเสียหายได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนหัวเมมเบรน

1.ทำการจับ หัววัด ด้านบนให้แน่นและทำการจับปลายหัวเมมเบรน จากนั้นทำการหมุนไปทางซ้ายมือ 

ควรค่อยๆหมุน 

2.เมื่อเราหมุนออกมาแล้วให้ทำการเติมสารละลาย DO 600 EL หรือ DO อิเล็คโตไลด์ ลงไป 

3.เมื่อเติมสารละลาย DO600 EL จากนั้น ทำการใส่ เมมเบรน กับไปเหมือนเดิม 

วิธีการใส่ให้ หมุนไปทางขวามือ โดยการหมุนสังเกตว่าอย่าให้เกียวนั้นปีนกัน และ ก็หมุนให้แน่น