วิธีแก้ไขปัญหา Download ข้อมูลเครื่อง Data Logger HE173 ไม่ได้

 

1.เมื่อทำการ Download ข้อมูลจากตัวเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น  รุ่น HE173 แล้วหน้าโปรแกรมแสดงคำว่า Failed 

 

 

2.Download ข้อมูลเครื่อง Temperature and Humidity Data Logger รุ่น HE173 ไม่ได้ ปัญหาอาจเกิดจาก ไม่ได้ copy ตัวโปรแกรมลงไว้ในคอมพิวเตอร์

3.ตัวโปรแกรมเราสามารถ copy folder ลงไว้ในคอมพิวเตอร์ได้เลย

 

 

4.หลังจากได้ copy ตัวโปรแกรมลงตัวคอมพิวเตอร์แล้ว ให้นำตัวแผ่นโปรแกรมออกจากตัวเครื่องก่อน

   จากนั้นทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วทำการ Download เหมือนเดิม 

 

 

5.สังเกตุได้ว่าสามารถ Download ข้อมูลที่เราบันทึกไว้ได้ (ดังแสดงในรูปภาพ ข้อ 4)

6.การที่ Download ข้อมูลเครื่อง Temperature and Humidity Data Logger รุ่น HE173 แล้ว Failed เป็นเพราะไม่ได้ copy โปรแกรมลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์