วิธีการเสียบโพรบ EC900 CON900 DO900 pH900 อย่างถูกต้อง

 

วิธีการเสียบโพรบ ของตัวเครื่อง EC900 CON900 DO900 pH900 อย่างถูกต้อง

 

ถ้าหากเสียบโพรบ ผิดวิธีอาจจะทำให้ Pin ของ connector ที่ตัวเครื่องและตัวโพรบหักได้

 

EC900

                  รูปแสดง Pin ของ connector ที่หัก

 

วิธีการเสียบ connector ของตัว โพรบและตัวเครื่อง EC900 CON900 DO900 pH900 จากรูปด้านล่าง

   ให้สังเกตุ หมายเลข 1 ให้ตรงกับ หมายเลข 1   หมายเลข 2 ให้ตรงกับหมายเลข 2 

   แล้วใส่ Probe เข้าไปตรงๆ ห้ามหมุนเด็ดขาด ถ้าหมุนจะทำให้ pin หักได้