วิธีการ Cal เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น AMT08

วิธีการ Cal เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น AMT08 

 

วิธีการปรับเทียบ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissolves Oxygen Meter) รุ่น AMT08

ถ้าเราทำการ Cal ผิดวิธีก็จะทำให้ตัวเครื่องนั้นไม่สามารถวัดค่าได้

 

1.กดเปิดเครื่อง DO Meter รุ่น AMT08  ขึ้นมาแล้วแล้วกดปุ่ม Cal หน้าจอจะแสดงดังรูปภาพด้านล่าง

 

AMT08-1

 

2.รอประมาณ 2-3 นาที จากนั้นกดปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน หรือตกลง  

ดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง

 

AMT08-2

 

3.จากนั้นให้กด Yes อีกครั้งทันที เพื่อยืนยัน การ Cal เครื่อง Dissolves Oxygen Meter

เมื่อทำการ Cal เสร็จแล้วค่า DO จะอยู่ประมาณ 6-8 mg/L

 

AMT08-3

 

4.เมื่อ Cal แล้วลองนำเครื่อง DO Meter ไปจุ่มในน้ำประปา ค่าจะไม่ลง 0

 

AMT08-4

 

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ Dissolves Oxygen Meter รุ่น AMT08  แบรนด์ AMTAST